Μεταφράσεις Και Νέα Των Τουρκικών Εφημερίδων Και Ιστοσελίδων Που Αφορούν Την Ελλάδα

Μανιάτισα : ¨Πὲς τοῦ ἀντρός μου νὰ κρατήσῃ τὸ παιδὶ κι’ ἐγὼ πηγαίνω νὰ εὔρω τὰ ὅπλα του καὶ θὰ τὰ δουλέψω καλλίτερα ἀπ’ αὐτόν¨ !!!

No Comments Share:

 

Σαν σήμερα, στα 1667, ένοπλοι Μανιάτες εισχωρούν με τα πλοιάριά τους ανάμεσα στον τουρκικό στόλο που πολιορκεί τον Χάνδακα στην Κρήτη, και πυρπολούν πολλά από τα σκάφη του.

Ηγέτης των οθωμανικών στρατευμάτων εκείνη την περίοδο, ο οποίος συνέχισε με νέα ένταση την πολιορκία τού Χάνδακος από τον Μάϊο τού 1667, είναι ο βεζίρης, Αχμέτ Κιοπρουλή (η πόλη άντεξε έως τον Σεπτέμβριο 1669).

Κατά την διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων στην Κρήτη, οι Μανιάτες στην Λακωνία συνέχιζαν να μάχονται εναντίον των οθωμανών με την ίδια ορμή, τόσο στα απρόσιτα βουνά τους, όσο και στην θάλασσα ως πειρατές. Υποστηριζόμενοι δε από τους Ενετούς, κατά την διάρκεια τού Ενετοτουρκικού πολέμου, έκαναν συνεχώς επιδρομές εναντίον των οθωμανών. Σε μία από αυτές, «…πλοιάρια, μεταφέροντα ἐνόπλους Μανιᾶτας, εἰσχωροῦν μεταξὺ τοῦ πολιορκοῦντος τὴν Κρήτην τουρκικοῦ στόλου ὑπό τὸν Αχμέτ Κιοπρουλῆ πασσᾶν καὶ πυρπολοῦν πολλὰ ἀπό τὰ σκάφη του. Ὁ Κιοπρουλής, διὰ νὰ τοὺς τιμωρήσῃ, ἔστειλεν εἰς τὰ παράλια τῆς Μάνης, μὲ ἰσχυράν δύναμιν, τὸν περίφημον πειρατὴν καὶ ἐκ τῶν καλλιτέρων ναυτικῶν τῆς τουρκίας, Χασᾶν-Μπαμπᾶν, ὅστις, ὑψώσας λευκὴν σημαίαν, ἐπρότεινεν εἰς τοὺς Μανιᾶτας ἀμνηστίαν ἐπί τῇ παραδόσει ὁμήρων. Οὕτοι ὅμως, τοῦ ἀπήντησαν μὲ χάλαζαν σφαιρῶν.

Ὁ Χασᾶν-Μπαμπᾶς, διέταξε τότε νὰ γίνουν αἱ ἀπαραίτητοι προετοιμασίαι πρὸς ἀπόβασιν. Ἀλλά μερικοὶ τολμηροὶ νέοι, ριφθέντες τὴν νύκτα εἰς τὴν θάλασσαν, ἔκοψαν τοὺς κάβους τῶν πλοίων του. Γυναῖκες δὲ ἀπό τὴν ἀκτὴν, μὲ ἀγρίους ἀλαλαγμοὺς, συνέβαλαν στὴν ἀποθάρρυνση τῶν ὀθωμανῶν. Οἱ ὑπόλοιποι Μανιᾶται, καραδοκοῦντες ἐπί λέμβων, ἐπετέθησαν τότε κατὰ τῶν φερομένων τῆδε κακεῖσε τουρκικῶν σκαφῶν, καὶ τὰ ἐκυρίευσαν ἤ τὰ κατεβύθισαν. Ἐκ τοῦ στόλου τοῦ Χασᾶν-Μπαμπᾶ, ἐσώθῃ μόνον ἡ ναυαρχὶς του, διὰ τῆς ὁποῖας καὶ ἐπέστρεψε κατησχυμένος εἰς Κρήτην…»

Διασώζεται περιστατικό από εκείνη την μάχη, κατά το οποίο κάποια Μανιάτισσα τής οποίας ο σύζυγος καθυστερούσε να πάει στην μάχη, φέρεται να είπε: «Πὲς τοῦ ἀντρός μου νὰ κρατήσῃ τὸ παιδὶ κι’ ἐγὼ πηγαίνω νὰ εὔρω τὰ ὅπλα του καὶ θὰ τὰ δουλέψω καλλίτερα ἀπ’ αὐτόν».

________________________

— [Κείμενο (1): Οι Μανιάτες πειρατές πριν το 1821 (http://www.ellinoistorin.gr/?p=42154)]

— [Κείμενο (2): Η πολιορκία του Χάνδακα από τους τούρκους (http://www.e-istoria.com/2013_krht%20%286%29.html)]

— [Κείμενο (3): Αφιέρωμα στην Μάνη και την ιστορία της (http://www.e-istoria.com/p1.html)]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

[Ελληνικό Ημερολόγιο – http://ellinoistorin.gr/]

Previous Article

¨Εσύ που στην Τουρκία δεν άφησες ούτε δίκαιο, ούτε δικαιώματα…¨

Next Article

Ερντογάν : Να έχουμε λόγο ως Τουρκία στο μέλλον της Ανταρκτικής !

Ίσως Σας Ενδιαφέρουν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *