fbpx

TourkikaNea.gr

Μεταφράσεις Και Νέα Των Τουρκικών Εφημερίδων Και Ιστοσελίδων Που Αφορούν Την Ελλάδα

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΟΣΜΑΝ ΙΣΜΑΗΛ

0 σχόλια Share:

 

Οσμάν Ισμαήλ

Ιατρός Οσμάν Ισμαήλ :

Σαν σήμερα στην ιστορία

20 Μαρτίου 1919: Προσπάθεια από τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης…

H Οθωμανική Επιτροπή Άμυνας Θράκης-Πασάελι, για να διαφυλάξει τα δικαιώματα της έστειλε επιτροπή στην Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων. Η επιτροπή καθώς  δεν μπόρεσε να πάρει βίζα για το Παρίσι, τον Iούλιο του 1919 γύρισε πίσω από την Ρώμη.

Τουίτερ 20/3/2019

Σχ: Ο κ. Οσμάην Ισμαήλ είναι μέλος της τουρκόψυχης ΠΕΚΕΜ και παλιότερα του συλλόγου Επιστημόνων, ενώ αυτός είχε φέρεται να είχε κάνει το ¨κονέ¨ του ΕΚΑΒ με τον ψευδομουφτή Μέτε που κατέληξε στην ανεκδιήγητη εκείνη επιστολή…

Η επιτροπή στην οποία αναφέρεται ιδρύθηκε από την αντίστοιχη ΜΙΤ της εποχής εκείνης με εντολή του διαβόητου Ταλάτ Πασά και είχε ως στόχο της να ιδρύσουν ένα τουρκικό κράτος στην περιοχή εκείνη. Κάτι που απέτυχε.

Αυτό νοσταλγεί ο κ. Οσμάν Ισμαήλ ;

Πάντως θέλοντας κι εμεις να συμβάλλουμε στην ιστορία ας θυμίσουμε και εμείς κάτι που συνέβη σαν σήμερα:

Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Μιχαήλ, τοῦ ἐκ Γρανίτσης ᾿Αγράφων καί ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσαντος
῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς Μιχαήλ καταγόταν ἀπό τή Γρανίτσα τῶν ᾿Αγράφων ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Δημήτριο καί τή Στατήρα, οἱ ὁποῖοι τοῦ μετέδωσαν ἀπό τήν παιδική του ηλικία τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τό σεβασμό πρός τίς ἐντολές Του. ῞Οταν ἐνηλικιώθηκε, ἐνυμφεύθηκε καί μετανάστευσε στή Θεσσαλονίκη, πόλη πού ἐπισκεπτόταν συχνά καί κατά τό παρελθόν, καί ἄρχισε νά ἐξασκεῖ τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρτοπώλη. ῾Ο Μιχαήλ διακρινόταν γιά τήν ἐλεήμονα φύση του καί ἦταν φιλακόλουθος. Εἶχε δέ ἐπιπλέον ἐκδηλώσει καί τήν ἐπιθυμία νά μονάσει, ὡστόσο πολλοί γνωστοί του τόν ἀπέτρεπαν, προβάλλοντάς του ὡς ἐπιχείρημα πώς δέν ἐπιτρεπόταν νά πράξει κάτι τέτοιο ἐάν δέν συνηγοροῦσε καί σύζυγός του.

῾Ωστόσο, στίς 17 Μαρτίου, Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὁ Μιχαήλ ἔλαβε ἀπό τόν πνευματικό του πατέρα τήν εὐλογία νά ὑλοποιήσει τήν ἀπόφασή του. Μετά τό τέλος τῆς ᾿Ακολουθίας τοῦ ῾Εσπερινοῦ ἔφυγε βιαστικά ἀπό τήν ᾿Εκκλησία καί κατευθύνθηκε πρός τό ἀρτοπωλεῖο του, ὅπου λίγο ἀργότερα πῆγε καί ἕνας γνώριμός του νεαρός Μωαμεθανός, γιά νά ἀγοράσει ψωμί. ῾Ο Μιχαήλ, συζητώντας μαζί του, ἄρχισε νά καταφέρεται μέ δριμύτητα ἐναντίον τῆς μωαμεθανικῆς θρησκείας, μέ ἀποτέλεσμα νά καταγγελθεῖ ἀπό τό Μωαμεθανό νομοδιδάσκαλο, πού κατά συγκυρία ἐπερνοῦσε ἀπό ἐκεῖ. ῾Ο Μιχαήλ ἐξακολούθησε νά κατηγορεῖ τή μωαμεθανική θρησκεία ὡς ψεύτικη, μέ ἀποτέλεσμα νά συλληφθεῖ λίγο ἀργότερα ἀπό τό πλῆθος τῶν Τούρκων πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ γύρω του καί νά ὁδηγηθεῖ στό δικαστή τῆς πόλεως, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό.

῾Ο κριτής ἔδωσε ἐντολή νά ραβδίσουν τόν Μιχαήλ καί νά τόν ὁδηγήσουν στή φυλακή. ᾿Εκεῖ λίγο ἀργότερα τόν ἐπισκέφθηκαν μερικοί Χριστιανοί, πού εἶχαν παρακολουθήσει τήν ὁμολογία του καί εἶχαν μεταφέρει τήν εἴδηση στόν ᾿Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Μητροφάνη, ὁ ὁποῖος ἦταν καί ὁ πνευματικός πατέρας τοῦ Μιχαήλ. ῾Ο Μητροφάνης τούς ἀπέστειλε στόν δέσμιο Μιχαήλ, γιά νά τόν ἐμψυχώσουν, ἔκπληκτοι ὅμως ἐκεῖνοι διεπίστωσαν τήν ἠρεμία καί τή χαρά πού τόν διέκρινε, καθώς καί τήν ἀποφασιστικότητά του γιά τό μαρτύριο.

Τήν ἑπόμενη μέρα οἱ ἴδιοι Χριστιανοί ἐπισκέφθηκαν καί πάλι τόν Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος τούς ἀπεκάλυψε ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς προηγούμενης νύχτας τοῦ εἶχε ἀποκαλυφθεῖ ὁ Χριστός, ἐνθαρρύνοντάς τον στήν ἀπόφασή του καί εὐλογώντας τον.

Στή συνέχεια ὁ Μάρτυς Μιχαήλ ὁδηγήθηκε σέ ἀνώτερο δικαστή, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τοῦ ἀνέγνωσε τό πρακτικό τῆς ὁμολογίας του καί τόν ἐπληροφόρησε ὅτι ἀντιμετώπιζε τόν κίνδυνο νά καταδικασθεῖ στό διά πυρᾶς θάνατο, προσπάθησε μέ ὑποσχέσεις νά τόν πείσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, χωρίς ὅμως ἀποτέλεσμα. ῾Η πνευματική ἀνδρεία τοῦ ῾Αγίου συγκλόνισε ἀκόμη καί τό δικαστή, ὁ ὁποῖος ὡστόσο ἐξέδωσε καταδικαστική ἀπόφαση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Μιχαήλ καταδικάσθηκε νά ριφθεῖ στή φωτιά στίς 21 Μαρτίου τοῦ ἔτους 1544.

῾Ο ἔπαρχος τῆς πόλεως ὁδήγησε τόν Μιχαήλ στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου, λίγα μέτρα βορείως τοῦ ἱεροῦ τοῦ ναοῦ τῆς ῾Υπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, ὅπου σήμερα ἔχει ἀνεγερθεῖ μικρό προσκυνητάριο ἀφιερωμένο στή μνήμη του. ᾿Εκεῖ εἶχε συγκεντρωθεῖ πλῆθος κόσμου. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν περιστοιχίσει τό Μάρτυρα χλευάζοντάς τον, ἐνῶ οἱ Χριστιανοί εὑρίσκονταν σέ ἀπόσταση, διότι οἱ Τοῦρκοι δέν τούς ἐπέτρεπαν νά πλησιάσουν. ᾿Αφοῦ τόν ἐγύμνωσαν καί τόν ὁδήγησαν μπροστά στήν πυρά, ὁ ἔπαρχος τῆς πόλεως προσπάθησε καί πάλι νά κάμψει τό μαρτυρικό φρόνημα τοῦ Μιχαήλ μπροστά στή θέα τῆς φωτιᾶς, χωρίς ἀποτέλεσμα ὅμως. ῾Ο ῞Αγιος ὑπέμεινε μέ καρτερία τό μαρτύριό του, ἐπισφραγίζοντας μέ τό αἷμα του τήν ἀκλόνητη ὁμολογία τῆς πίστεώς του.

Previous Article

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΒΑΓΙΑΖΗΤ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Next Article

H ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ίσως Σας Ενδιαφέρουν

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.