Μεταφράσεις Και Νέα Των Τουρκικών Εφημερίδων Και Ιστοσελίδων Που Αφορούν Την Ελλάδα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

No Comments Share:

Οἱ στόχοι τῆς Τουρκίας μέ τά λόγια τοῦ Προξένου

Στίς 1-2-12 ἡ καθημερινή ἐφημερίδα «Νεάπολις» τῆς Καβάλας δημοσίευσε συνέντευξη μέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο Κομοτηνῆς, Μουσταφά Σάρνιτς. Σ’ αὐτήν ἐπισημάναμε κάποια ἐνδιαφέροντα σημεῖα καί σᾶς τά προσφέρουμε κάτωθι:

– Ἡ συνέντευξη ξεκινᾶ μέ τό καίριο ἐρώτημα γιά τόν ρόλο τοῦ Προξενείου. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Σάρνιτς – πέρα ἀπό τό τυπικό της κομμάτι, ἀναφέρει τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη πού ὀργάνωσε στήν Τυρολόη (Τσόρλου) γιά τήν προώθηση τῆς δημιουργίας Ἐλεύθερης Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΕΟΖ) στή Θράκη. Ἐπίσης προσθέτει: «Ὁ εἰλικρινής διάλογος πού ἔχουμε μέ τόν ἑλληνικό λαό στήν περιοχή μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά συμβάλλουμε σέ διάφορα ἔργα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, ὅπως τήν ἀγορά ἑνός ἀσθενοφόρου τό ὁποῖο ἐδόθη ὡς δωρεά στό Γενικό Νοσοκομεῖο Κομοτηνῆς ἀπό τά ἔσοδα τοῦ φιλανθρωπικοῦ παζαριοῦ πού διοργανώθηκε μέ τήν συνεργασία τοῦ Γενικοῦ Προξενείου μας καί τῶν φορέων Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης πρίν δύο χρόνια στήν Κομοτηνή». Νά λοιπόν ποιός προσφέρει τό ἀσθενοφόρο στό Νοσοκομεῖο, ἡ Τουρκία! Ὅπως τό γράψαμε καί τότε καί πρόσφατα, ἀλλά ὁ διοικητής τοῦ νοσοκομείου Ἡρ. Χατζηνέστωρος κάνει τόν χαζό. Ὁ «δωρητής» Σύλλογος οὔτε κἄν ἀναφέρεται, ἀναφέρεται ὅμως ἡ συνεργασία μέ τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση (ὁ τότε ὑπερνομάρχης Μηνόπουλος, γνωστός πολιτικός «τενεκές», στή φωτογραφία ἐκ δεξιῶν τοῦ Προξένου στό ἐν λόγῳ μπαζάρ), ἡ ὁποία προσφέρει νομιμοποίηση στό προξενικό παρακράτος.

Παρακάτω ἡ προξενική πρεμούρα γιά διασυνοριακό ἀλισβερίσι μέ τούς τούρκικους ὅρους δέν κρύβεται: «…βλέπω ὅτι τά τεχνητά τείχη πού κυριαρχοῦν στίς σκέψεις γίνονται αἰτία νά χαθοῦν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας σέ τοπικό ἐπίπεδο καί ἀποτρέπουν τήν ἕνωση τῶν δύο λαῶν» (!!!) Καί λίγο μετά: «Δυστυχῶς ὅμως δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ Θράκη εἶναι ἑλκυστική γιά τούς Τούρκους ἐπενδυτές στόν βαθμό πού θά ἔπρεπε… Θά ἔπρεπε νά ληφθοῦν περισσότερα μέτρα πού θά ἔκαναν τήν περιοχή πιό ἑλκυστική». Ἔτσι εἶναι μωρέ, πῶς περιμένετε νά ἔρθουν νά σᾶς ἐπενδύσουν πατόκορφα στά χάλια πού βρίσκεστε, γίνετε λιγάκι πιό ἑλκυστικοί! Φορέστε κάτι πιό σέξυ, νά, ἄς ποῦμε μιάν ΕΟΖ, νά μᾶς φτιάξετε…Κι ὅσον ἀφορᾶ τίς διεκδικήσεις τῆς Ἄγκυρας στήν περιοχή, ἀράδιασε τήν πραμάτεια του χωρίς ντροπές καί μισόλογα: «Ἄν ρωτήσετε τούς ἐκπροσώπους τῆς Μειονότητας (Σ.Σ: ἐννοεῖ τούς μισθοδοτούμενούς του), σέ ποιόν βαθμό ἡ Μειονότητα ἀπολαμβάνει τά θεμελιώδη δικαιώματα καί ἐλευθερίες πού πηγάζουν ἀπό τίς διμερεῖς καί διεθνεῖς συμφωνίες, θά σᾶς ποῦν ὅτι παρά τά ὅποια περιορισμένα ἀνοίγματα ἔχουν γίνει, τά καυτά ζητήματα μένουν ὡς ἔχουν. Θά σᾶς ποῦν ὅτι ἡ μειονοτική ἐκπαίδευση καρκινοβατεῖ, ὅτι στό θέμα τῆς ἐκλογῆς τῶν μουφτήδων καί τῶν Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Βακουφίων δέν ἔχει βρεθεῖ βιώσιμη καί ἱκανοποιητική λύση, ὅτι τά θύματα τοῦ καταργημένου πλέον ἄρθρου 19 τοῦ Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας συνεχίζουν νά μήν ἀπολαμβάνουν τά δικαιώματά τους καί τέλος συνεχίζουν οἱ περιορισμοί στά θέματα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ καί τήν ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι – συνεταιρίζεσθαι».

Μιλᾶμε δηλαδή γιά …τραγωδία!!!

Εφ. Αντιφωνητής 16-2-2012

Previous Article

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΑΡΝΙΤΣ

Next Article

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Ίσως Σας Ενδιαφέρουν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *