Μεταφράσεις Και Νέα Των Τουρκικών Εφημερίδων Και Ιστοσελίδων Που Αφορούν Την Ελλάδα

Ο ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ

No Comments Share:

Εφ. Αντιφωνητής 1-7-2011 

 Ὁ Ἑλληνάρας τοῦ Μαξίµου

 Χρόνια τώρα ὁ µπαµπούλας τῶν ΜΜΕ καί τῶν ὀργανικῶν διανοούµενων τοῦ καθεστῶτος λυσσοῦσε κατά οἱουδήποτε τολµοῦσε νά ὑπαινιχθεῖ δηµοσίως κάτι περί ἐθνικῆς ὑπόθεσης, πατριωτικοῦ καθήκοντος καί ἰδιαίτερης σχέσης µέ τήν συλλογική µας ρίζα. Ὅπως τό ἔχουµε ξαναγράψει, οἱ θεµατοφύλακες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας (πολιτικοί, γραφιάδες, δηµοσιογράφοι καί ἀργότερα καί ὅλα τά θύµατα τῆς µαζικῆς πλύσης ἐγκεφάλου) τραβοῦσαν πιστόλι στό ἄκουσµα κάθε λέξης πού ξεκινοῦσε ἀπό ἐθν- καί ἀπό ἑλλ-. Γιατί; Γιατί ὑποτίθεται πώς αὐτά µᾶς γυρνοῦσαν σέ ἕνα ἐξοβελιστέο παρελθόν, ἀφορµῶντο ἀπό προεπιστηµονικές καί ἐπικίνδυνες ἀντιλήψεις, παρέπεµπαν σέ ὑποκριτικές συµπεριφορές ἤ καί ὕποπτες διασυνδέσεις. Καί τ’ ἀντέξαµε ὅλα τοῦτα γιατί εἴµασταν σίγουροι γιά τήν ἀλήθεια τῶν ἀπόψεών µας, γιά τό ἀνεξίτηλο τῶν ἀξιῶν πού ὑπερασπζόµασταν καί γιά τό αάατο τῶν θέσεών µας.

Καί τί βλέπουµε τώρα; Ἕναν πρωθυπουργό – γελοιογραφία, µιά τυπική ἔκφραση τῆς ἀποικιοκρατίας στή χώρα µας, τόν κοµιστή τῆς γραµµῆς τῶν τραπεζιτῶν τῆς Δύσης, νά κάνει κατάχρηση τῶν ἴδιων, µέχρι πρότινος ποινικοποιηµένων, ὅρων! Νά τό πατριωτικό χρέος, νά τό ἐθνικό πρόβληµα, νά τό καθῆκον γιά τήν Ἑλλάδα… Κι οὔτε ἕνας ἀπό τούς ἡρακλεῖς τοῦ ὑποπατριωτικοῦ µπλόκ δέν βγαίνει νά τόν ἐγκαλέσει, παρά τήν προκλητική ὑπερκατανάλωση τῆς ἐθνοπατριωτικῆς ρητορικῆς. Γιατί; Γιατί ἁπλούστατα ὅλοι ξέρουν ὅτι εἶναι ἁπλῶς φαρισαϊκή ρητορεία. Γιατί εἶναι, πασιφανῶς, µόνον ἀβαρῆ λόγια, εἶναι ἀκριβῶς αὐτός ὁ «ἐθνικισµός» τοῦ ξενοκρατούµενου καθεστῶτος, αὐτός πού πουλάει τήν πατρίδα στά µεγάλα συµφέροντα, ἔτσι ὅπως τόν ζήσαµε καί στά χρόνια τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου. Αὐτός ὁ «Ἑλληνάρας» τοῦ Μαξίµου δέν τούς ἐνοχλεῖ, ὄχι. Τούς ἐνοχλοῦν ὅσοι ἐννοοῦν αὐτά πού λένε καί οἱ ὁποῖοι νιώθουν ἀπέχθεια γιά τήν ἐκφορά ἑλληνοφανοῦς λόγου ἀπό τό συγκεκριµένο, κραυγαλέα ἀνελλήνιστο, ἄτοµο. Ἀπό αὐτόν πού ἀφαίρεσε τό «ἐθνικῆς» ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας, πού πρώτη νοµοθετική του ἐνέργεια ἦταν νά πλήξει τόν ἐθνικό χαρακτήρα τοῦ κράτους διά τῆς νοµιµοποίησης τῶν λαθροµεταναστῶν, πού ἀπογυµνώνει προθύµως τόν ἑλληνικό λαό ἀπό τά περιουσιακά του στοιχεῖα…

Παρά τόν τίτλο του, τό παρόν ἀρθρίδιο δέν στοχεύει τόν καηµένο τόν ΓΑΠ, ὄχι. Θέλουµε ὅµως νά δείξουµε τίς ἀνακολουθίες τῶν παρακρατικῶν κύκλων (ΕΛΙΑΜΕΠ καί δέν συµµαζεύεται…) πού ἐπικαλοῦνται καί …ἰδεολογικά κίνητρα, οἱ ἐλεεινοί.

 

Previous Article

ΤΕΛΕΤΗ ΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΜΟΥΦΤΗ ΞΑΝΘΗΣ

Next Article

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ

Ίσως Σας Ενδιαφέρουν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *