ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΟΥΓΙΟΥ

Εντολή από τον πρωθυπουργό για το Ακουγιού

Εντολή για επιτάχυνση της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού που θα κατασκευαστεί στο Ακουγιού της Μερσίνας ήρθε από τον πρωθυπουργό. Η οδηγία που φέρει την υπογραφή του πρωθυπουργού και εστάλη σε όλους τους φορείς και δημόσιες υπηρεσίες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Με την οδηγία ο πρωθυπουργός ζητά τον συντονισμό όλων των δημοσίων υπηρεσιών με το υπουργείο ενέργειας ώστε να κατασκευαστεί ο σταθμό το συντομότερο δυνατό.

Στην οδηγία υπενθυμίζεται πως ο φορέας που θα διασφαλίσει τον συντονισμό είναι το υπουργείο Ενέργειας. Στην οδηγία αναφέρεται πως ¨Δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες χωρίς καμμία καθυστέρηση να προβούνε σε κάθε είδους διαδικασίες και λειτουργίες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του σχεδίου¨.

Σε αυτό το πλαίσιο, φορείς και υπηρεσίες θα εργαστούνε γρήγορα για να ετοιμαστούνε τα έγγραφα που χρειάζεται το υπουργείο Ενέργειας για ταχεία λειτουργία των νομικών διαδικασιών.

Στην οδηγία που δημοσιεύτηκε με τη υπογραφή του πρωθυπουργού Ερντογάν τονίζεται η μεγάλη σημασία που θα έχει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται από τον πυρηνικό σταθμό.

 Cnnturk 21-3-2012