ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΨΥΧΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

………………….. Στις 6/1/2017 ημέρα Πέμπτη η κατανομή καθηκόντων που έγινε στον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας … Continue reading ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΟΨΥΧΟ ΣΥΛΛΟΓΟ