Φώκαια-Σμύρνη

Οι «Κοινές Αμφίβιες Εκπαιδεύσεις» που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή μονάδων της Διοίκησης Ομάδας Αμφιβίων Αποστολών και στοιχείων της Στρατιάς Αιγαίου θα συνεχιστούν έως τις 15 Απριλίου.

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης Τουρκίας

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Exit mobile version