ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΞΕΝΟΦΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

Πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή η ετήσια γενική συνέλευση του BTAYTD Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε … Continue reading ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΞΕΝΟΦΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ