2300% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ !

Στην Τουρκία σε δύο έτη αυξήθηκαν 23 φορές οι σεξουαλικές επιθέσεις …………………… Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε μια αναφορά σχετικά με τις αλλαγές στις φυλακές που υπήρξαν από το 2005 ως το 2015. Στο σχετικό με την Τουρκία τμήμα, αναφέρεται πως στα 10 αυτά έτη υπήρξε μεγάλη αύξηση στο αριθμό των προσωρινά κρατούμενων και καταδικασμένων. Στην αναφορά καταγράφονται λεπτομερώς οι αλλαγές που συνέβησαν στις τουρκικές φυλακές. Καταγράφεται πως το 2015 βρισκόταν στις φυλακές το 2,2 τοις χιλίοις του πληθυσμού,…

Read More