ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

Πάνω το δωμάτιο αυτού που με παντελώς ανεξέλεγκτο ταμείο, παίζει στην παλάμη του το κράτος.

Κάτω το δωμάτιο αυτής που κυβερνώντας  φέτος το κράτος, αύξησε το ταμείο, με περισσότερα από 300 δις ευρώ.

FACEBOOK- Liberal Demokrat Yazarlar  

5/10/2018