ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ…

 

Η Τουρκία μετά από τις 24/6 πέρασε στο καθεστώς της κυριαρχίας του ενός… Η δημοκρατία πέθανε, το κοινοβουλευτικό σύστημα κατέρρευσε ! Όλα άφέθηκαν πια στο τι θα λέει ένας και μόνος άνθρωπος… Οι δε πολιτικοί μας σχημάτισαν ουρά για να συγχαρoύνε τον τελευταίο σουλτάνο !

Τουρκοκυπριακή εφ. Αφρίκα

http://www.afrikagazetesi.net/Afrika-Arsiv/Haziran%202018/26%20HAZ%c4%b0RAN%202018.pdf

26/6/2018

Σχ: Στην ουρά για τα συγχαρίκια προς τον σουλτάνο δεν μπήκαν όμως μόνο οι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί αλλά και οι Έλληνες (τέλος πάντων…) πολιτικοί…