ΠΑΡΑΔΟΣΗ 6 ΕΝΟΠΛΩΝ Μ.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (JANDARMA)

 

Ολοκληρωνοντας με επιτυχία τις πτητικές δοκιμές, παραδώσαμε στην Γενική Διοίκηση Στρατοχωροφυλακής, 6 τεμάχια Bayraktar SIHA, 7 μήνες πριν από την ημερομηνία που είχε ορισθεί. Ας είναι καλότυχα για την πατρίδα μας.

Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ  30/5/2018

Τουίτερ