ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΓΛΑΥΚΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕ

 

Όπως η Τουρκία με Τούρκους, Κούρδους, Τσερκέζους, Γεωργιανός, Άραβες και Λαζούς είναι Τουρκική, έτσι και η μειονότητα δυτικής Θράκης με Τούρκους, Πομάκους και Ρωμά ειναι τουρκική

Facebook  11/12/2018

Σχ: Η παραπάνω λογική είναι και η λογική του ¨αρχηγού¨ του, του Ερντογάν.

Είναι λίγο ¨τούρκικη¨ η  λογική του αρχηγού….