ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΠΙΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (Έλληνας πολίτης) Χαλίτ Χαμπίπογλου σε πρόσφατη επίσκεψη του στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τούρκων Δυτικής Θράκης -Χάλβερ Γερμανίας. Μαζί του βλέπουμε την ηγεσία του αλυτωτικού συλλόγου εκεί. Και τον χαρακτηρίζουμε έτσι, διότι σε αυτήν και μόνο την φωτογραφία βλέπουμε τρεις σημαίες της ¨Ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης¨.  Και μετά έρχεται ο κ. Χαμπίπογλου και οι συν αυτώ και επιχειρούν να μας δώσουν μαθήματα δημοκρατίας, ειρηνικής συνύπαρξης, ειρήνης κ.α.

Προφανώς εννοούν οθωμανική ειρήνη….