ΜΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τά φασισταριά τοῦ τουρκοκόμματος DEB, σιχαμερά ἴτς ὀγλάν στό χαρέμι τοῦ νεοσουλτάνου, κατηγοροῦν τούς
“ρατσιστές” Ἕλληνες σέ Δάφνη καί Σαντορίνη γιά τό θέμα τῆς σημαίας σέ ἀλλοδαπούς κι ἀλλόθρησκους μαθητές πού ἀρνήθηκαν νά μποῦν στήν ἐκκλησία!

Νά μιλήσεις γιά ἀηδιαστικά σκουλήκια, σάν κολακεία θἄναι.