Ὁ Σελήμ παρών κι ἐδῶ!

 

Ὁ πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Μουσουλμανικῆς Περιουσίας Κομοτηνῆς, Ἰσά Σελήμ, συνεχίζει χωρίς διακοπή το κοινωφελές του ἔργο, προχωρώντας σέ μικροδωρεές κι ἐκτός τῆς ἀποκλειστικά μειονοτικῆς κοινωνίας. Πρῶτα ἔβαλε στά μουσουλμανικά νεκροταφεῖα παγκάκια κάτω ἀπό τά δέντρα πού ὑπῆρχαν ἤ πού ὁ ἴδιος ἔσπειρε, γιά την ἀνάπαυση τῶν συγγενῶν τῶν νεκρῶν. Τώρα προσέφερε τρία νέα παγκάκια καί ἀποκατέστησε ἄλλα τρία στόν αὐλόγυρο τοῦ 2ου Λυκείου τῆς πόλης, ὅπου φοιτοῦν (σέ ἕνα ποσοστό περί τό 15%) και μουσουλμανόπαιδες. Ἀσχέτως ὅμως τῶν τελευταίων, ἡ συμβολική χειρονομία ἔγινε γιά νά σπάσει ὁ διαχωρισμός τῆς κοινωνίας σε μειονότητα καί πλειονότητα καί νά δοῦμε ὅλοι τίς ἀνάγκες ὅλων, εἰδικά στόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Μάλιστα οἱ ἐργάτες κούρεψαν και τό χορτάρι πού τό εἶδαν ψηλό, κάνοντας τή δουλειά πού μᾶλλον στα συνεργεῖα τοῦ Δήμου ἀνῆκε!

Αντιφωνητής 25/10/2017