ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1940 οι Έλληνες (έφεδροι και τότε) υπεράσπισαν την Πατρίδα ΕΝΩΜΕΝΟΙ υπό την Σκέπη της Θεοτόκου, που εορτάζεται την ίδια ημέρα. Όταν έπεσε ΔΙΧΟΝΟΙΑ ήρθε ο εμφύλιος και η καταστροφή. Ας δεχθούμε το δίδαγμα και ας μην επαναλάβουμε τέτοια λάθη. Και υπό την Στρατηγεία και τις πρεσβείες Της Θεοτόκου ας πάρουμε τον δρόμο της ΝΙΚΗΣ μιμούμενοι τους μάρτυρες του Έθνους μας.
Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός!
Ζήτω η Εφεδρεία!

“…Χαῖρε ὅτι ἐφάνης σκέπουσα τὸ σὸν Ἔθνος
Χαῖρε ὅτι παρέχεις νίκας τῷ στρατοπέδῳ…
Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε”

Σ.Γ.