ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΛΕΒΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Πρακτικό απόφασης ενότητας Σαγίντ Αλή Σουλτάν

Το πανηγύρι του Χίλια που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παραδόσεις του Σαγίντ Αλή Σουλτάν και της πίστης μας, επί αιώνες πραγματοποιείται από τον τεκέ του Σαγίντ Αλή Σουλτάν και από τους συνοδοιπόρους του και συνενώνει τις κοινότητες που ζούνε στην δυτική Θράκη. Παρά την από κοινού πραγματοποίηση από τον τεκέ του Σαγίντ Αλή Σουλτάν και του συλλόγου Σέτσεκ, των τελετών στο πανηγύρι, τα τελευταία μερικά χρόνια εμφανίστηκαν κάποια στοιχεία που δεν συνάδουν με την παράδοση αιώνων μας και με την πίστη μας. Το 2017 στην τέλεση του πανηγυριού ,η παντελής αδιαφορία που επέδειξε ο σύλλογος Σέτσεκ για τον τεκέ και για την παράδοση αιώνων που διατηρούμε, αποκάλυψε σημαντικά προβλήματα. Η στάση του συλλόγου Σέτσεκ να αποβάλλει από τις τελετές τον τεκέ και αυτούς που τον ακολουθούν, δεν έγινε δεκτή από την κοινότητα μας και έτσι επιδιώχθηκε το πανηγύρι του Χίλια ΟΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ να πραγματοποιηθεί από τον τεκέ του Σαγίντ Αλή Σουλτάν και από τους συνοδοιπόρους του. Παρά όμως την ενότητα της κοινότητας των αλεβιτών σε αυτό το θέμα, κάποιοι από τους μέντορες του τεκέ και της επιτροπής των 12, ακολούθησαν μια στάση ενάντια στην κοινότητα και οργάνωσαν ένα εναλλακτικό πανηγύρι-Χίλια. Η στάση αυτή δεν έγινε δεκτή από την κοινότητα μας.  Σχετικά λοιπόν με αυτούς τους ΝΤΕΝΤΕΔΕΣ που ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΑ και ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ, κάνοντας δώρο τον δρόμο μας, αποφασίστηκε και συγκλήθηκε στις 12/8/2017 και ώρα 21:00 μια σύνοδος ενότητας στην οποία προσκλήθηκαν οι ομόλογοι μέντορες και τα μέλη της επιτροπής των 12

Παρακάτω καταγράφονται αυτοί που ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση. Κάποιοι από τους αλεβιτες Μέντορες, την Επιτροπή των 12 και των Χιμμάτ καθώς δεν μπορούσαν ν α παραβρεθούν,  έστειλαν εκπροσώπους. Και τα ονόματα εκείνων περιλαμβάνονται στην λίστα. Η λίστα διαμορφώθηκε ως εξής:

1-      Αχμέτ ΚΑΡΑΧΟΥΣΕΙΝ (Ρούσα)

2-      Μεχμέτ ΤΣΕΝΓΚΕΛ (Μεσημέρι)

3-      Χουσεΐν ΚΑΦΑΣ (Σιδηρώ)

4-      Χουσεΐν ΜΕΝΤΣΕ (Μικράκιο)

5-      Χουσεΐν ΠΑΜΠΟΥΤΣΟΥ (Μυρτίσκη)

6-      Χασαν ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ (Σιδηρώ)

7-      Αχμέτ ΤΣΕΓΚΕΛ-Μεχμέτ (Μεσημέρι)

8-      Χασάν ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ (Μυρτίσκη)

9-      Μεχμέτ ΚΑΡΑ (Χλόη)

10-  Αλή ΠΑΣΑ (Κισσός)

11-  Μεχμέτ ΤΣΕΓΚΕΛ (Μυρτίσκη)

12-  Μεχμέτ ΚΟΡΟΣΜΑΝ (Γονικό)

13-  Μεχμέτ ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ-Αλή (Ρούσα)

14-  Μουμίν ΠΙΡΕΛΛΗ (Μεγάλο Δέρειο)

15-  Αλή ΤΣΑΒΟΥΣ (Χλόη)

16-   Μεχμέτ ΑΜΠΝΤΟΥΡΡΑΧΜΑΝ (Πετρόλοφος)

17-  Χασάν ΚΕΧΑΓΙΑ (Μυρτίσκη)

18-  Χουσέιν ΤΣΕΓΚΕΛ (Μεγάλο Δέρειο)

19-  Χουσέιν ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΜΟΥΣΤΑΦΑ ( Ρούσα)

20-  Αλή ΚΟΤΣ (Κισσός)

21-  Αντέμ ΜΟΛΛΑΜΟΥΣΤΑΦΑ (Γονικό)

22-  Αχμέτ ΙΜΠΡΑΗΜ (Köseler)

23-  Μεχμετ ΤΣΑΒΟΥΣ (Χλόη)

24-  Χουσειν ΠΙΡΕΛΛΗ (Çökekli)

25-  Ισμαήλ ΜΠΑΚΑΛ (Ρουσα)

26-  Γιουσούφ ΓΙΟΥΣΟΥΦΧΑΣΑΝ (Μεγάλο Δέρειο)

27-  Χουσείν ΠΙΡΕΛΛΗ (Πετρόλοφος)

28-  Μεχμέτ ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ (Ρούσα)

Στην σύνοδο ενότητας, συζητήθηκε λεπτομερώς η διαδικασία. Οι Μέντορες που είχαν πάρει θέση κατά του τεκέ στο πανηγύρι του Χίλια, κλήθηκαν στην συνάντηση για να μιλήσουν. Παρά τις προσκλήσεις όμως που έγιναν, δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να έρθουν και να πάρουν τον λόγο.   H  στάση των τριών μεντόρων στο πανηγύρι του Χίλια και το ότι δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή στην συνάντηση ενότητας, προκάλεσε πληγές στην αγάπη των πιστών. Λαμβάνοντας υπόψη πως η ιδιότητα του μέντορα (mürşidlik) αποτελεί θεμέλια λίθο της πίστης μας, ομόφωνα αποφασίστηκε να τεθεί σε ψηφοφορία εάν πρέπει αυτοί οι τρεις να διατηρήσουν ή όχι την ιδιότητα τους αυτή. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

1-      Μεχμέτ ΚΟΤΣ (με 25 ψήφους)

2-      Απτί ΠΕΝΤΖΑΛ (με 25 ψήφους)

3-      Χασάν ΑΠΤΙ (με 22 ψήφους)

ψηφίστηκε η έκπτωση τους από την ιδιότητα του μέντορα, 1 ψήφος δεν έγινε δυνατόν να αναγνωσθεί και θεωρήθηκε άκυρη, ενώ δύο άτομα δεν μετείχαν στην ψηφοφορία. Μετά από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς κρίθηκε πως δεν μπορούσε να ληφθεί η άποψη των τριών, κάτι που ως πράξη είναι βασικό στον ΔΡΟΜΟ μας, οι τρεις μέντορες κρίθηκαν έκπτωτοι. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω αναφερόμενης έγγραφης ψηφοφορίας, ο Μεχμέτ ΚΟΤΣ εξέπεσε από την θέση του επικεφαλής που κατείχε και στον τεκέ του Σαγίντ Αλή Σουλτάν. Επίσης αποφασίστηκε πως η απόφαση αφορά μόνο την ιδιότητα του μέντορα και ότι θα δύνανται να ακολουθήσουν τον ¨δρόμο¨ και να είναι προύχοντες. Η παραπάνω απόφαση που λήφθηκε στην συνάντηση ενότητας του τεκέ του Σαγίντ Αλή Σουλτάν, παρακαλείται όπως να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστεί από όλους τους πιστούς στα χωριά.

Πρόεδρος του ιδρύματος του τεκέ του Σαγίντ Αλή Σουλτάν

Αχμέτ Καραχουσείν

 

 

Ιστοσελίδα του Τεκέ Σαγίντ Αλή Σουλτάν στο Facebook

 https://www.facebook.com/seyyid.ali.sultan.dergahi/posts/1620196174667782

7/10/2017

Σχ: Πρόκειται πραγματικά για ένα ιστορικό κείμενο. Μετά από δύο δεκαετίες στις οποίες σταδιακά και έμμεσα το τουρκικό-σουννιτικό κράτος αναλάμβανε την διοργάνωση του πανηγυριού στο Χίλια, πλέον οι αλεβίτες της περιοχής εξανέστησαν και μάλιστα απέβαλαν από μέσα τους αυτούς τους τρεις που προφανώς εξυπηρετούσαν τις βουλές της ¨Υψηλής Πύλης¨.  Άνθρωποι από διάφορα χωριά όπως φαίνεται, δεν δίστασαν για χάρη της πίστης τους να έρθουν σε σύγκρουση δημόσια με την βούληση του σουννιτικού τουρκικού προξενείου  και την Diyanet.

Δεν δέχθηκαν να έρχονται άλλοι και να κάνουν κουμάντο στην πίστη και στην λατρεία τους.

Είπαν ΟΧΙ, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

Η ιστορία χτίζεται με τα ΟΧΙ και οι αλεβίτες έδειξαν πως δεν σηκώνουν ¨αφεντάδες¨….