ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΑΡΟ-ΕΒΡΟΥ

Σχολεῖο στόν Κόμαρο

Εἶναι ἡ ἵδρυση νέου μειονοτικοῦ σχολείου στόν Κόμαρο τοῦ Ἕβρου ἕνα καλό ἐκπαιδευτικό νέο; Γιά ὅποιον ἔχει ἐπαφή μέ τό θέμα, ΟΧΙ. Τί συνέβη; Πρό ἡμερῶν μιά μερίδα τῶν μουσουλμάνων κατοίκων τοῦ χωριοῦ, προφανῶς μετά ἀπό παρέμβαση καί καθοδήγηση τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κομοτηνῆς, ζήτησε νά λειτουργήσει τό παλιό σχολεῖο τους ἀντί νά πηγαίνουν τά παιδιά τους στό σχολεῖο τοῦ διπλανοῦ χωριοῦ. Ἦταν βεβαίως δικαίωμά τους, ἀφοῦ ἀπό τά 23 παιδιά πού πήγαιναν στό μειονοτικό σχολεῖο τῆς Αὔρας, τά περισσότερα ἦταν ἀπό τόν Κόμαρο. Ποιό ὅμως θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα; Τά 13 παιδιά τους θά πηγαίνουν σέ μονοθέσιο σχολεῖο, ἄρα θά μπαίνουν στήν τάξη ὅλες οἱ ἡλικίες 6-12 μαζί, μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει γιά τήν παρεχόμενη ἐκπαίδευση. Ταυτόχρονα δημιουργοῦν τήν ἴδια κατάσταση καί στά παιδιά τῆς Αὔρας, ἀφοῦ κι ἐκεῖ θά ὑπάρξει ἡ ἴδια ὑποβάθμιση. Κι ὅλα αὐτά γιά νά μήν μεταφέρονται πρωί καί μεσημέρι τά παιδιά τους 3 χιλιόμετρα παραπέρα μέ τό δωρεάν λεωφορεῖο πού διαθέτει ἡ ἑλληνική πολιτεία! Ἀναρωτιέμαι, τί μυαλά κουβαλᾶνε αὐτοί οἱ γονεῖς;
Προκειμένου νά κάνουνε τό χατήρι τοῦ Προξένου, πού θά γράψει ἀναφορά γιά “ἕνα ἀκόμη μειονοτικό σχολεῖο πού ἄνοιξε στή Θράκη”, ἀδιαφοροῦν γιά τίς συνέπειες στά ἴδια τά παιδιά τους!

Βεβαίως θά μποροῦσε νά μήν γίνει δεκτό τό αἴτημα τῶν κατοίκων ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας (λέμε,τώρα). Ἀλλά ἐκεῖ φαίνεται πώς εἴτε ἀδιαφόρησαν γιά τό θέμα εἴτε τό εἶδαν ὡς εὐκαιρία νά δώσουν κάτι στήν “μειονότητα”. Μόνοι κερδισμένοι πάντως εἶναι ἡ Τουρκία γιά τούς προφανεῖς λόγους καί ὁ βουλευτής τοῦ
ΠαΣοΚ Ἰλχάν Ἀχμέτ πού τό κυνήγησε γιά λόγους ἀντιπολιτευτικούς. Πᾶμε παρακάτω.

Αντιφωνητής 17/9/2017