Μία μικρή νίκη στή Θεσσαλονίκη

Μία μικρή νίκη  στή Θεσσαλονίκη

Ἐπιτέλους σφραγίστηκε στή Θεσσαλονίκη τό μετζίτ πού ἐπί 12 χρόνια λειτουργοῦσε παρανόμως! Τήν περασμένη Δευτέρα, 3/7/2017, ἡ Ἀστυνομία σφράγισε τήν εἴσοδο τοῦ χώρου καί ἔθεσε τέρμα σέ μία κατάσταση προσβλητική γιά τήν κυριαρχία καί τήν νομιμότητα στήν πατρίδα μας. Ἦταν κάτι πού προβλεπόταν νά γίνει ἀπό καιρό ἀλλά λίγο οἱ πιέσεις ἀπό μερίδα παραγόντων τοῦ Σύριζα, λίγο ὁ μήνας τοῦ ραμαζανιοῦ πού μεσολάβησε, χάθηκε κάποιος χρόνος.

Ὡστόσο τελικά ἡ ἀπόφαση ἐκτελέστηκε καί μπράβο σέ ὅσους ἔτρεξαν γιά τήν ἀξιοπρέπεια αὐτῆς τῆς πολιτείας. Οἱ …θρηνητικές ἀναφορές πού γίνονται ἀπό κάποιους τουρκοδίαιτους δέν πρέπει νά ξενίζουν κανέναν. Ἐννοεῖται πώς μόλις οἱ ἐνδιαφερόμενοι συγκεντρώσουν τά δικαιολογητικά γιά τήν λειτουργία ἑνός τέτοιου χώρου, θά ἐξασφαλίσουν καί τήν νόμιμη ἄδεια ἀπό τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο, ποιός θά μποροῦσε νά τούς τήν ἀρνηθεῖ; Ἀλλά αὐτός ὁ τσαμπουκάς μέ τόν ὁποῖον περνοῦσαν μέχρι τώρα τά σχέδιά τους πάει καί τελείωσε, ἐλπίζουμε νά τό ἔχουν χωνέψει. Θά αἰτηθοῦν τήν ἄδεια, θά ἐλεγχθοῦν, θά τήν λάβουν ἐφόσον τήν δικαιοῦνται καί στό ἑξῆς θά λειτουργοῦν ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν.

Ἐλπίζουμε νά μήν βροῦν πάλι κανέναν (ἁρμόδιο ἤ μή) ὑπουργό ἤ τοπικό βουλευτή πού θά υἱοθετήσει τήν λογική τους καί θά τούς τάξει κάποιαν παράκαμψη τῶν ἀνωτέρω, κι ὅλα νά πᾶνε σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα. Εἴμαστε λοιπόν πιά μέ σκόρ 3/3 μετά τήν Ἠμαθία, τό Διδυμότειχο καί τή Θεσσαλονίκη, ἡ νομιμότητα προχωράει!

Αντιφωνητής 7/7/2017