ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…

Πάλι γιά τήν “Σαρία”

Μία ἀπόφαση πού ἀναμένεται ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου φέρνει στό προσκήνιο τήν ἐφαρμογή τοῦ ἰσλαμικοῦ δικαίου στή Θράκη καί μαζί ὅλη τήν προσπάθεια κύκλων τοῦ ἀθηναϊκοῦ ἐθνοφοβικοῦ κυκλώματος.

Τό ΕΔΔΑ θά κρίνει ἄν μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ τό ἰσλαμικό δίκαιο σέ κλορονομική διαφορά μεταξύ Ἑλλήνων μουσουλμάνων τῆς Θράκης. Ἡ ὑπόθεση: πεθαίνει ἕνας μουσουλμάνος τῆς Κομοτηνῆς καί ἀφήνει (μέ διαθήκη σε συμβολαιογράφο) τήν περιουσία του στήν σύζυγό του Χατιτζέ Μολλά Σαλί. Οἱ ἀδελφές τοῦ θανόντος διεκδικοῦν δικαστικά μέρος τῆς περιουσίας του βάσει τοῦ ἰσλαμικοῦ κληρονομικοῦ δικαίου. Οἱ ἰσχυρισμοί τους σέ πρῶτο καί δεύτερο βαθμό ἀπορρίφθηκαν, ὅμως ὁ Ἄρειος Πάγος ἔκρινε πώς ἐφόσον ὁ θανών εἶχε προκρίνει θρησκευτικό γάμο (στόν μουφτή), ἔχει ἐφαρμογή καί τό συναφές δίκαιο. Ἔτσι, μέ νέα σύνθεση τοῦ Ἐφετείου Θράκης, ἡ διαθήκη τοῦ ἐκλιπόντος …ἐξέλιπε, ὁπότε ἡ κ. Χατιτζέ προσέφυγε στο ΕΔΔΑ ἀφοῦ ἔτσι ἔχανε τά 3/4 τῆς κληρονομιᾶς. Εἶναι προφανές, λογικό καί δίκαιο να κερδίσει τήν ὑπόθεση ἡ κ. Χατιτζέ. Αὐτό πού μένει νά δοῦμε εἶναι τό τί θα πράξει μετά ἡ ἑλληνική πολιτεία. Θα εἰσαγάγει ρητά τήν προαιρετικότητα (ἀστικό ἤ ἰσλαμικό) γιά κάθε ἐφαρμογή τοῦ οἰκογενειακοῦ καί κληρονομικοῦ δικαίου γιά λογαριασμό τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων ἤ θά πάει σέ πλήρη κατάργηση τοῦ ρόλου τοῦ μουφτῆ ὡς ἱεροδικαστῆ, ὅπως ζητάει το ψευδοεκσυγχρονιστικό συνάφι;

Ἔχει ἐξηγηθεῖ ἄπειρες φορές ἡ σκοπιμότητα τῆς διατήρησης τοῦ ρόλου αὐτοῦ καί ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἄλλες τόσες ἡ σχετική ἐπιχειρηματολογία. Παρόλα αὐτά, ἡ “δημοκρατική ἀγανάκτηση” γιά τήν διατήρηση τῆς “Σαρίας” δέν περιορίζεται μόνο στούς γνωστούς κύκλους (Κτιστάκης, Χριστόπουλος, Ἀλιβιζάτος…) ἀλλά ἐντοπίζεται κι ἀλλοῦ, μᾶλλον ἀπό ἀδυναμία κατανόησης τοῦ τουρκικοῦ σχεδίου. Τό ΥΠΕΞ μαθαίνουμε ὅτι ἐμμένει στήν μέχρι σήμερα γραμμή ἀλλά ὑπάρχουν ἰσχυρά ἐρείσματα στόν συριζέικο χῶρο ἀπό τήν ἄλλη ἄποψη, πού θέλει κατάργηση κάθε ἱεροδικαστικῆς ἁρμοδιότητας, ἀνοίγοντας ἔτσι τόν δρόμο γιά τήν ἐκλογή τοῦ μουφτῆ (ξέρουμε ἀπό ποῦ).

Γιά ἄλλη μιά φορά: λέμε ΝΑΙ στην δυνατότητα κάθε μουσουλμάνου να ἐπιλέξει ὅποτε θέλει ἀστικό ἤ ἰσλαμικό δίκαιο, ΝΑΙ στόν ἱεροδικαστικό ρόλο τοῦ μουφτῆ, ΝΑΙ στήν ἐνδυνάμωση και κατοχύρωση τοῦ τελευταίου, ΝΑΙ στην ὁμόρροπη βούληση τῆς πλειοψηφίας τῶν ἴδιων τῶν ἐνδιαφερομένων!

Αντιφωνητής 18/6/2017