Νέα Διαχειριστική ἐπιτυχία

Νέα Διαχειριστική ἐπιτυχία

Tά πρό ἡμερῶν μεγαλοπρεπῆ ἐγκαίνια τοῦ τεμένους Ταμπακχανέ στήν Κομοτηνή δέν ἦταν τό τελευταῖο ἔργο τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βακουφίων, δηλαδή τοῦ Σελήμ Ἰσά. Μόλις ἐχθές ὑπογράφηκαν τά συμβόλαια γιά τήν ἐξαγορά ἑνός κτίσματος πού θά λύσει τό ζέον πρόβλημα τῆς σχολικῆς στέγης στό μειονοτικό σχολεῖο τοῦ Μάστανλη, ἐπί τῆς ὁδοῦ Λυκαβηττοῦ. Το σχολεῖο ἦταν πράγματι ἀδύνατον νά στεγάσει τόν μαθητικό πληθυσμό του καί ὁ σχεδιασμός δήμου καί πολιτείας μιλοῦσε γιά τήν δημιουργία νέου μειονοτικοῦ σχολείου, στόν χῶρο τοῦ Καρυδορρέματος, δίνοντας 1.000.000 εὐρώ ἀπό τό ΕΣΠΑ!

Παρότι προσπαθήσαμε νά πείσουμε τίς Ἀρχές ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν οἰκονομικά ἐξωφρενικό καί ἐθνικά αὐτοκτονικό, ἡ σχετική ρητορεία τους συνεχίστηκε, κάτω καί ἀπό τήν πίεση τῆς πρωτοβουλίας “Θέλουμε Μειονοτικό Σχολεῖο”. Καί ἔρχεται τώρα ἡ ἀπάντηση πού κι ἐμεῖς τότε ὑποδείξαμε, μέ τήν ἐπέκταση τοῦ ὑπάρχοντος σχολείου: μέ μηδενικό κόστος γιά τό ἑλληνικό κράτος καί ἐλάχιστο κόστος γιά τήν Διαχειριστική, ἀφοῦ κάποιος μουσουλμάνος ἀγόρασε καί δώρισε τό παρακείμενο ἀκίνητο καί ἀπό τό νέο ἔτος – ἀφοῦ διαμορφωθεῖ ὁ χῶρος – οἱ σχολικές αἴθουσες θά εἶναι διπλάσιες.

Καί ἕπεται συνέχεια!

Αντιφωνητής 7/4/2017

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone