ΡΑΝΤΑΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

To παρήγαγε η Aselsan ! Oι ΤΕΔ το έδωσαν στα σύνορα

aselsan-uretti-tsk-siniri-emanet-etti-h1488192136-049cfb

Το ραντάρ ανίχνευσης πυροβολικού  SERHAT που παρήχθη από την ASELSAN, παίζει ενεργό ρόλο στην συνοριακή ασφάλεια.

Αυτό το Σύστημα Εντοπισμού Πυροβολικού που αναπτύχθηκε από την Aselsan, δύναται να εντοπίζει και να παρακολουθεί τα βλήματα πυροβολικού και να υπολογίζει το σημείο εκτόξευσης και πτώσης τους, ενώ διαθέτει ραντάρ 360ο .

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους έκταση και πεδίο

Καθώς το σύστημα έχει έναν αρθρωτό σχεδιασμό, παρέχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης του σε κάθε πεδίο και όχημα. Διαθέτει τρίποδα και τοποθετείται σε πύργο, σε κτίριο ή και σε όχημα.

Το SERHAT παρέχει  δυνατότητα ελέγχου από μακριά, είναι ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης βολών πυροβολικού και είναι ενταγμένο στις Τ.Ε.Δ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα μετάδοσης στην L μπάντα

6 χιλιόμετρα επιχειρησιακή ακτίνα εντοπισμού και παρακολούθησης

Ομάδα ενεργών κεραιών ηλεκτρονικής σάρωσης

Εντοπισμός περισσότερων της μίας βολών την ίδια στιγμή

Δυνατότητα σάρωσης της μορφής του εδάφους

Δυνατότητα τηλεχειρισμού από το κέντρο διοίκησης

sinir-guvenligi-ona-emanet-32d00b

 

 

http://www.yeniakit.com.tr/haber/aselsan-uretti-tsk-siniri-emanet-etti-284093.html

27/2/2017