Ποῦ τό/μᾶς πάει αὐτός μωρέ;

Ποῦ τό/μᾶς πάει αὐτός μωρέ;

noulant_proedriko

Πραγματικά δέν κατανοοῦμε τί συμβαίνει στό Κυπριακό καί ἴσως λίγοι μόνο νά γνωρίζουν. Αὐτή ἡ ἀνεξήγητη στάση τοῦ προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀκόμα καί ἔναντι τῆς Ἀθήνας, αὐτή ἡ πρεμούρα νά πάει σέ δημιουργία ἀρνητικῶν τετελεσμένων μιά βδομάδα πρίν ἡ Νούλαντ (πού κινεῖ τά νήματα) παραδώσει τή θέση της, εἶναι δυσεξήγητη. Ἐξ οὗ καί τά δημοσιεύματα πώς ὁ Ἀναστασιάδης ἐκβιάζεται μέ τήν ὑπόθεση Λεμπέντεφ ἤ πώς τό ἀλκοόλ τόν πείραξε ἀνεπανόρθωτα κτλ. Πάντως τέτοιο ἔγκλημα σέ βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ δέν μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ καί κανείς δέν δικαιοῦται νά χαρίσει στήν παραπαίουσα Τουρκία οὔτε ὑποψία κέρδους στό νησί.

Αντιφωνητής 7/1/2016