Καταδίκη τοῦ δήμαρχου Ἰάσμου!

index

Ἡ σύλληψη τοῦ δημάρχου Ἰάσμου, Καδή Ἰσμέτ (φωτό), καί ἡ καταδίκη του σέ 4μηνη φυλάκιση γιά π α ρ ά τ υ π η χ ρ ή σ η ὑπηρεσιακοῦ ὀ χ ή μ α τ ο ς ἀ φ ο ρ ο ῦ σ ε τήν μεταφορά (συγγενικῶν του) προσώπων δίχως διαταγή πορείας. Δέν ἐπιβεβαιώθηκε ἡ φήμη πώς αὐτό συνέβη (καί) ἐπειδή λειτουργεῖ μέ τήν ἀνοχή του προξενικό παρανηπιαγωγεῖο στόν Μίσχο τοῦ δήμου του, ἐνδεχομένως αὐτό νά τό κυκλοφόρησε ὁ ἴδιος γιά τήν “ἡρωοποίησή” του. Ὅπως καί νά ἔχει ὅμως τό πρᾶγμα, εἴτε ἰσχύει μόνον αὐτό πού ἀκούσαμε στό δικαστήριο εἴτε ὑπάρχει καί τό παρασκήνιο μέ τό παρανηπιαγωγεῖο, ἦταν μιά πράξη ἀξιέπαινη καί δείχνει πόσο ἔχουμε προχωρήσει ἀπό τά χρόνια ἰδίως τῆς πασοκικῆς ἀποχαύνωσης καί ἐθνοαποδόμησης. Αὐτό πού πρίν 15 χρόνια ἦταν ἀδιανόητο – ποιός θά διανοεῖτο νά ἀγγίξει ἕναν ἐκλεγμένο ἐκπρόσωπο τῆς μειονότητας; – σήμερα συμβαίνει χωρίς ν’ ἀνοίξει ρουθούνι, χωρίς κἄν νά γίνει θέμα τοπικά, καί δή μέ συριζαία Κυβέρνηση!

Αντιφωνητής 214/12/2016