ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

H SSM ανοίγει διαγωνισμό για εγχώριες κυψέλες καυσίμων

bayraktar-300x200

Η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας (SSM) κήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο τις κυψέλες καυσίμων για τα μίνι Μ.Ε.Α., για τα τακτικά και μέσου υψομέτρου (ΜΑLE).

Τα συστήματα κυψελών καυσίμων που θα αναπτυχθούν με εγχώριες δυνατότητες θα χρησιμοποιηθούν σε τρία διαφορετικά Μ.Ε.Α. Θα αναπτυχθούν για τα μίνι Μ.Ε.Α., για τα τακτικά και μέσου υψομέτρου (ΜΑLE). Στο στάδιο της έρευνας θα καθοριστούνε οι φορείς που θα τα παράξουν και οι ιδιότητες που θα έχουν.

Στο επόμενο στάδιο στα πλαίσια του σχεδίου, με τις πληροφορίες που θα περισυλλεγούν, θα γίνει σύγκριση σε σημεία τεχνικά, οικονομικά και διοίκησης των προϊόντων που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν ή να προμηθευτούν με τα άλλα υπάρχοντα προϊόντα.
Ο στόχος είναι με την εφαρμογή εγχώριας τεχνολογίας, να αποτραπεί η εξάρτηση από το εξωτερικό σε αυτό το θέμα.

http://kokpit.aero/ssm-yerli-yakit-pili
6/1/2015