ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Στην σκιά της γερασμένης ορολογίας

 KIBRIS

Πρώτα ήμασταν ¨Κύπριοι¨, αργότερα άλλοτε αναφερόμασταν ως ¨Τουρκοκύπριοι¨ και άλλοτε Τούρκοι της Κύπρου, γίναμε δηλαδή Τουρκοκύπριοι. Πάλιωσε αυτή η ορολογία. Τώρα δεν είναι πια καιρός να είμαστε Τούρκοι, είμαστε μουσουλμάνοι. Τώρα δεν είμαστε πια Κύπριοι αλλά κάτοικοι της βόρειας Κύπρου. Δεν είμαστε Κύπριοι αλλά πολίτες της KKTC. Τώρα είμαστε μουσουλμάνοι της KKTC. Είμαστε Παφιώτες της βόρειας Κύπρου, Λεμεσιώτες της βόρειας Κύπρου, Μαυροθαλλασίτες, Γκαζιαντεπίτες της βόρειας Κύπρου και Χαταϊγίτες της βόρειας Κύπρου.

Τ/Κ εφ. Αφρίκα 11/9/2014

 Σχ : Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πως πλέον ο πληθυσμός στα ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ, λόγω των εποίκων κατανέμεται έτσι. Έτσι οι τρεις τελευταίες ομάδες που αναφέρονται στην τελευταία πρόταση δείχνουν από την ονομασία πως απαρτίζονται από έποικους που κατάγονται από την αντίστοιχη περιοχή της Τουρκίας.