ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ…

Τα επαγγελματικά επιμελητήρια δεν θα μπορουν να οργανώσουν εκδηλώσεις χωρίς την άδεια του υπουργείου

image

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας απέστειλε προειδοποιητικό έγγραφο
στα επιμελητήρια, με το οποίο τα ενημερώνει πως δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς συγκεντρώσεις και συνέδρια άνευ αδείας.

Με δικαιολογία την αναφορά που σχηματίστηκε από το υπουργείο Δασών και Υδάτων μετά από τον έλεγχο στο επιμελητήριο Δασολόγων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας έστειλε έγγραφο στην ΤΜΜΟΒ και στα επιμελητήρια. Στο προειδοποιητικό έγγραφο, εμπεριέχεται η διαπίστωση πως ………… και τονίζεται πως για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις διεθνούς χαρακτήρα, απαιτείται η άδεια από το υπουργείο.
……..

image
Haber.sol.org. 30/8/2014