ΥΨΗΛΗ ΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ !

Το ποσοστό στους νέους άνεργους ακούμπησε το 30%

Στους νέους όσο αυξάνει το επίπεδο μόρφωσης τόσο αυξάνει και η ανεργία. Στους νέους με υψηλή μόρφωση το ποσοστό ανεργίας έφτασε στο 30%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Πληθυσμού η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TÜİK), η γενική ανεργία που κατά το 2013 ήταν στην Τουρκία στο 9,7%, στην ηλικιακή ομάδα 15-24 από 17,5% που ήταν το 2012, έφτασε στο 18,7 στο 2013. Στους νέους το ποσοστό ανεργίας το 2013 ήταν για τους μεν άντρες 17% και για τις γυναίκες 21,9 %.

………………….

Τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι της TÜİK, φανερώνουν πως όσο αυξάνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων τόσο αυξάνεται και η ανεργία τους. Έτσι ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους νέους ανωτάτης εκπαίδευσης ήταν 29,3%, το ποσοστό αυτό όταν αφορά απόφοιτους λυκείου και άλλων επαγγελματικών σχολών, γίνεται 20,2 %

Στους αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης η ανεργία για τους μεν άντρες είναι 23,4 % , ενώ στις νέες γυναίκες το ποσοστό έφτασε στο 34,4 %.

…………….

DHA 11/7/2014