ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΠΙΟΥ

Δεν κλείνει το μειονοτικό σχολείο στο Ήπιο !

 

Ενώ σύμφωνα με την απόφαση της 8/7/2014 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναστέλλεται η λειτουργία σε πολλά σχολεία, αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας για το μειονοτικό σχολείο στο χωριό Ήπιο που έχει περίπου 15 παιδιά.

Το μειονοτικό σχολείο Ηπίου για το οποίο είχε λεχθεί πως θα ανασταλεί η λειτουργία του, με την νέα ρύθμιση γλύτωσε από το κλείσιμο. Αλλά ανεστάλη η λειτουργία στα υπόλοιπα 13 μειονοτικά δημοτικά σχολεία για τα οποία είχε ληφθεί η σχετική απόφαση.

Περ. Ρόντοπ Ρουζγκαρί 13/7/2014