ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πάλι προειδοποίησαν την Ελλάδα

ab parlamentosu foto

Το Συμβούλιο των Υπουργών ως όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προειδοποίησε πάλι την Ελλάδα, για την μη επίδειξη σεβασμού στις σχετικές με τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Σχετικά με το θέμα το Συμβούλιο που τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους είχε δημοσιεύσει ενδιάμεση απόφαση, στην σημερινή του συνεδρίαση προειδοποίησε για δεύτερη φορά την Ελλάδα για την μη εφαρμογή της απόφασης.

Το Συμβούλιο Υπουργών που ελέγχει την εφαρμογή ή όχι των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, κατήγγειλε πως η Ελλάδα ακόμη δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σχετικά με την προσφυγή που είχαν κάνει ο Χασάν Μπεκίρουστα και οι φίλοι του.

Το συμβούλιο των Υπουργών τονίζει πως παρά την δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, οι προσφυγές που έγιναν προς το ελληνικό εφετείο έμειναν χωρίς αποτέλεσμα και ζητά από την Ελλάδα μια περιγραφική απάντηση και ένα χρονολόγιο σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης.

Το ΕΔΑΔ εξετάζοντας την προσφυγή του Μπεκίρουστα και 6 φίλων του, κατέληξε στην άποψη πως ¨Η Ελλάδα παραβίασε το 11 άρθρο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί συνεταιρίζεσθαι και ίδρυσης συλλόγων¨. Ο Χασάν Μπεκίρουστα μετά από το κλείσιμο από το δικαστήριο (με αιτία το καταστατικό του) του συλλόγου ¨Σύλλογος Μειονοτικής Νεολαίας Ν. Έβρου¨ που είχε ιδρύσει το 1995 μαζί με κάποιους φίλους, προσέφυγε το 1996 στο ΕΔΑΔ. Στο αιτιολογικό ίδρυσης του συλλόγου αναφερόταν ¨η διδασκαλία στους νέους των παραδόσεων της τουρκικής μειονότητας, η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου και η συμβολή στην ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ του τουρκικού και ελληνικού λαού, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων¨. Το ελληνικό δικαστήριο με απόφαση του 1996 δεν επέτρεψε τις εργασίες του συλλόγου με το αιτιολογικό πως σύμφωνα με την συνθήκη της Λωζάννης στην δυτική Θράκη δεν υπάρχει τουρκική αλλά μουσουλμανική μειονότητα.

Το ελληνικό δικαστήριο με την απόφαση του είχε υποστηρίξει πως η ονομασία του συλλόγου ¨είναι συγκεχυμένη¨ , πως ¨λες και πολίτες άλλης χώρας κατοικούνε στην Ελλάδα¨ και ότι ¨ο σύλλογος αυτός δεν στοχεύει στην προστασία των συμφερόντων της μουσουλμανικής μειονότητας¨

Το ΕΔΑΔ στην απόφαση του υπενθύμισε πως ο σύλλογος έκλεισε πριν καν ενεργοποιηθεί και χωρίς καν να ιδωθεί το τι είδους δράσεις θα έκανε. Στην απόφαση του ΕΔΑΔ εντύπωση είχε προκαλέσει πως η φράση πως ¨Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται ως στόχοι ίδρυσης του συλλόγου δεν συνιστούν απειλή και κίνδυνο για την δημοκρατική κοινωνία, ούτε γίνεται έκκληση για βία¨.

Εφ. Μπιρλίκ 5/6/2014