ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ FUEN ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

Το συνέδριο της FUEN για το 2015 στην Δυτική Θράκη !

fuenfot2

Η FUEN στην οποία είναι μέλη η ABTTF, ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης και το κόμμα DEB, θα ανακοινώσει πως το συνέδριο της του 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Δυτική Θράκη.

Στο συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η FUEN στο διάστημα από 7/5 έως 11/5 στην συνοριακή περιοχή Γερμανίας-Δανίας

……………….

Με την τέλεση του συνεδρίου της FUEN στην Δυτική Θράκη, θα τραβηχτεί με πιο έντονο τρόπο η προσοχή πάνω στην Δυτική Θράκη και στα θέματα της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης.

……

Εφ. Γκιουντέμ 5/5/2014

Σχ : Να σημειώσουμε πως αντιπρόεδρος σε αυτή την οργάνωση είναι ο καταγόμενος από την ελληνική Θράκη και νυν κάτοικος Γερμανίας αρχιπράκτορας Χαλίτ Χαμπίπογλου που είναι ¨μόνιμος¨ πρόεδρος στην ABTTF (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης).  Θα το τιμήσουμε το συνέδριο !