ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 4ος ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ…

Χωρικοί που 9 μήνες δεν έχουν νερό

Λόγω χρεών κόπηκε το ρεύμα στο αντλιοστάσιο που έστελνε νερό στο χωριό Ομπρούκ –επαρχίας Καράται-νομού Ικονίου- και σε 5 ακόμη συνδεόμενους με αυτό οικισμούς. Με κομμένο 9 μήνες τώρα το ρεύμα, οι μεν ευκατάστατοι του χωριού παίρνουν νερό από γεώτρηση που έκαναν μπροστά στο σπίτι τους, ενώ αυτοί που αδυνατούν να ανοίξου γεώτρηση, άρχισαν να κουβαλάνε νερό με τα μπιτόνια.

DHA 5/2/2014