ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΤΥΧΙΟΥ !…

144 μαθήτριες που φοίτησαν επί 4 χρόνια στην ¨Πλατφόρμα γενιάς Κορανίου και αγαπημένων του Προφήτη¨ στο Μπάτμαν, πήραν το πτυχίο τους. Στην τελετή που έγινε σε μια αιθουσα γάμου μετείχαν μόνο γυναίκες και παιδιά. Τα κορίτσια που πήραν το δίπλωμα τους φόρεσαν ρούχα που άφηναν ανοιχτά μόνο τα μάτια τους.

DHA  31/1/2014