ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΟΥΣ Ο ΤΑΓΙΠ !

470 άτομα μετατέθηκαν από την Αστυνομία Άγκυρας

ankara_720301985

470 διευθυντές, υποδιευθυντές και υπάλληλοι απομακρύνθηκαν. Συνεχίζονται οι απομακρύνσεις αστυνομικών από τις θέσεις τους, απομακρύνσεις που άρχισαν μετά από την επιχείρηση της 17/12. 470 διευθυντές, υποδιευθυντές και υπάλληλοι της αστυνομίας Άγκυρας μετατέθηκαν. Ενώ δύο γενικοί υποδιευθυντές, 10 διευθυντές και υποδιευθυντές τμημάτων από την αστυνομία Σμύρνης μετατέθηκαν σε άλλα μέρη.

……………………….

Νετγκαζέτε 22/1/2014