ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρίες για την κατασκευή του τζαμιού στην Αθήνα

cami proje

Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από εταιρίες για την κατασκευή του τζαμιο΄που στην Αθήνα.

Μεγάλες ελληνικές εταιρίες όπως οι ΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, JP ΑΒΑΚΣ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ, υπέβαλαν τα απαραίτητα έγγραφα προς το υπουργείο και μετείχαν στον διαγωνισμό για την κατασκευή του τζαμιού.

Στις προηγούμενες 5 φορές δεν μετείχε κανείς στους διαγνωσιμούς που είχαν γίνει.

Εφ. Μπιρλίκ 14/11/2013