ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΙΟΥ ΣΑΔΙΚ

Ὁ λευκός χρυσός μας στά χέρια τοῦ υἱοῦ Σαδίκ

08d.13hy.16

Τό ποιός ἦταν ὁ Σαδίκ Ἀχμέτ ὅλοι στή Θράκη τό ξέρουμε. Τό ποιός εἶναι ὁ γιός του Λεβέντ καί τί πολιτικές δυνατότητες ἔχει λόγῳ ὀνόματος καί ὑποστήριξης ἀπό τό τουρκικό (παρα)κράτος ὅλοι τό φανταζόμαστε. Πῶς γίνεται ὅμως αὐτός ὁ τελευταῖος νά ἐμφανίζεται στήν περιοχή ὡς πετυχημένος ἐπιχειρηματίας – γιά τήν ἀκρίβεια μεσάζων – καί νά κάνει μεγάλες μπίζνες;

Στίς 21/9 ἦρθε (καί) στήν Κομοτηνή φέρνοντας μαζί του δύο Ἰάπωνες ἀπό τήν διοίκηση τῆς ἑταιρείας Toyoshima (ἐτήσιος τζίρος ἄνω τοῦ 1 δισ. $) καί συναντήθηκαν μέ τούς ὑπεύθυνους τῶν ἐκκοκκιστηρίων τῆς περιοχῆς.

Μάλιστα ὑποσχέθηκε νά ἀγοράσει μεγαλύτερες ποσότητες ἑλληνικοῦ βαμβακιοῦ τό ὁποῖο ἐξάγει σέ Εὐρώπη κι Ἀμερική. Δηλαδή ἡ ἀνάπτυξή μας χρειάζεται τόν Λεβέντ;

 Εφ. Αντιφωνητής 1/10/2013