ΧΑΛΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ ΜΑΣ

Χαλκάς στή μύτη μας

ÈÅÏËÏÃÉÊÇ Ó×ÏËÇ ×ÁËÊÇÓ

Οἱ δηλώσεις πού ἀνταλλάχθηκαν μεταξύ τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδας καί Τουρκίας σχετικά μέ τό θέμα τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἔδειξαν γιά μιάν ἀκόμη φορά τήν τύφλα τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς. Ἡ ὁποία πολιτική ἔχει ὑποτίθεται στόχο τό ἄνοιγμα μιᾶς ἄχρηστης γιά μᾶς Σχολῆς στήν Τουρκία, ὅταν ἀπό τήν ἀπέναντι μεριά ζητεῖται ἀντάλλαγμα χιλιάδες φορές σημαντικότερο.

Ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα στήν γείτονα νά παριστάνει τήν πολιτισμένη καί τήν ἀνεκτική χώρα, ζητώντας πρακτικά «ἀμοιβαιότητα». Βλέπουμε λοιπόν στήν ἱστοσελίδα τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ (11/10/2013) δήλωση τοῦ τύπου «…Εἶναι γνωστά σέ ὅλους τούς κύκλους τά ἁπτά βήματα πού ἔχουν γίνει ἀπό τήν πλευρά μας γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν Ρωμιῶν – Ὀρθόδοξων πολιτῶν μας. Ἀπό τήν ἄλλη, αὐτή ἡ ἐξέλιξη δημιούργησε αἰσιοδοξία καί προσδοκία πώς πλέον ἡ Ἐπιτροπή θά ἐνδιαφερθεῖ καί γιά τήν κατάσταση τῶν μειονοτήτων πού ζοῦνε στίς χῶρες τῆς Ε.Ε. Συνεπῶς τά θέματα τῶν ὁμογενῶν μας πού ζοῦνε στήν ἐπί 30 χρόνια χώρα μέλος τῆς Ε.Ε. Ἑλλάδα, ὅπως τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης ὅπου παράλληλα μέ ἄλλα θέματα στεροῦνται τῆς ἀναγνώρισης τῆς ἐθνικῆς τους ταυτότητας καί τῆς ἐλευθερίας νά ἐκλέξουν τούς θρησκευτικούς τους ἡγέτες, ἀλλά καί τῶν ὁμογενῶν στά Δωδεκάνησα πού στεροῦνται τοῦ μειονοτικοῦ στάτους, ἀποτελοῦνε θέματα πού θά ἑλκύσουν τό ἐνδιαφέρον τῆς Ε.Ε.»

Νά τό γράψουμε γιά μιάν ἀκόμη φορά: Ὅ,τι πετύχει τό Πατριαρχεῖο στά διεθνῆ δικαστήρια ὑπέρ τῶν συμφερόντων του εἶναι εὐπρόσδεκτο. Κατά τά ἄλλα πρέπει νά ξεκαθαριστεῖ ὅτι ὡς χώρα δέν ἔχουμε κανένα ἐνδιαφέρον καί δέν δεσμεύουμε κανένα ἐθνικό κεφάλαιο γιά ἕνα ἀδειανό πουκάμισο τύπου Χάλκης. Ὁσο ἰσχυρά καί νά εἶναι τά συμφέροντα ἤ ἡ ἀδράνεια τοῦ παρελθόντος, ὀφείλουμε νά ἀλλάξουμε πορεία ρητά κι ὁριστικά.

Εφ. Αντιφωνητής 16/10/2013

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone