ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ¨ΧΟΥΡΚΟΥΣ¨

Δόθηκαν οι άδειες για το Χούρκους

21038989

Άδειες για δοκιμές δόθηκαν στο παραχθέν με εθνικές δυνατότητες ¨Χούρκους¨ που θα χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των πιλότων των μαχητικών αεροπλάνων,

Χάρη στην προσωρινή εγγραφή που δόθηκε από την Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (SHGM), τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν οι εδαφικές δοκιμές του Χούρκους. Με την έγκριση από την SHGM θα πραγματοποιηθούν πρώτα οι δοκιμές στο έδαφος, και αργότερα θα δοθεί έγκριση για την πρώτη πτήση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το Χούρκους θα πάρει την θέση του Τ-38 που αγοράζεται από το εξωτερικό. Η αρχή είχε γίνει το 2006 με την σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Διεύθυνση Αμυντικών Βιομηχανιών και της TUSAŞ για το ¨Σχέδιο αεροπλάνου έναρξης και θεμελιώδους εκπαίδευσης¨. Στα πλαίσια του σχεδίου για το εκπαιδευτικό αεροπλάνο Χούρκους, στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός πρωτότυπου αεροσκάφους, η ανάπτυξη του, η πραγματοποίηση των δοκιμών και η πιστοποίηση του καθώς και η σύσταση του πακέτου τεχνικών δεδομένων του. Ο σχεδιασμός στο κόκπιτ έγινε σύμφωνα με την βούληση εκπαιδευτών πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Το Χούρκους που μπορεί να λειτουργήσει νύχτα και μέρα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση πτήσεων προσανατολισμού, πτήσης εξ όψεως, πτήσης με όργανα, καθώς και νυχτερινής πτήσης.

Εφ. Xoυριέτ 8/8/2013