ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Τ.Ε.Ξ.

Να στηρίξουμε τον μειονοτικό τύπο

Με μεγάλη μας θλίψη μαθαίνουμε πως η Μιλλέτ, η μοναδική μειονοτική εφημερίδα της Ξάνθης, που έχει εκπληρώσει σημαντικά καθήκοντα στον αγώνα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης, και είναι μια από τις πιο σημαντικές εφημερίδες του μειονοτικού μας τύπου, αποφάσισε να σταματήσει την έντυπη έκδοση της.

Παρατηρούμε πως τον τελευταίο καιρό αυξάνονται οι πιέσεις στον μειονοτικό τύπο. Οι αστρονομικές ποινές και οι απόπειρες φίμωσης σε βάρος του μειονοτικού τύπου που αποτελεί την φωνή της μειονότητας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να παρεμποδίσουν τον αγώνα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της μειονότητας μας. Η Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης διαθέτει την ισχύ και την βούληση να υποστηρίξει τη εφημερίδα Μιλλέτ, όπως στηρίζει και όλους τους άλλους φορείς της.

Και εμείς ως κοινότητα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, δηλώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε στήριξη και να κάνουμε κάθε θυσία ώστε η εφημερίδα Μιλλέτ να αρχίσει ξανά την έκδοση της, και καλούμε την κοινότητα μας να στηρίξει ακόμη πιο ισχυρά τον μειονοτικό τύπο και τον αγώνα για την μειονότητα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

 Ιστοσελίδα της ΤΕΞ 6/6/2013