ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ

Έγινε επίσημο βήμα για τα ¨ψηφιακά αδικήματα¨ : Έρχονται οι SOME

 'Siber suçlar' için resmi adım atıldı: SOME'ler geliyor

To κράτος άρχισε μια μεγάλη επίθεση για την ψηφιακή ασφάλεια. Θα υπάρχει 24ωρος αγώνας κατά των ψηφιακών εγκλημάτων. Θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη σε υπηρεσίες. Θα γίνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν όλους τους πολίτες. Μάλιστα ακόμη και το Ίδρυμα Τουρκικής Γλώσσας τον Δεκέμβριο του 2014 θα ετοιμάσει ένα λεξικό όρων ψηφιακής ασφάλειας.

Επί μακρόν γίνονταν εργασία στην Τουρκία σχετικά με τα αυξανόμενα ηλεκτρονικά εγκλήματα. Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ιδρύθηκε ¨Συμβούλιο Ψηφιακής Ασφάλειας¨ υπό την προεδρία του υπουργείου Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών. Στο συμβούλιο αυτό περιλαμβάνονται πολλοί φορείς, από την ΜΙΤ έως το υπουργείο εξωτερικών και το TÜBİTAK. Με τις εργασίες που έκανε το Συμβούλιο Ψηφιακής Ασφάλειας, καθόρισε Σχέδιο Δράσης για την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ασφάλειας 2013-2014. Το σχέδιο αυτό που αποτελείται από 29 άρθρα δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, θα γίνουν νέες νομικές ρυθμίσεις, και θα ιδρυθούν ομάδες επέμβασης. Οι ομάδες που θα εργάζονται στα ψηφιακά αδικήματα, θα κινούνται μαζί με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και θα έχουν την αρμοδιότητα να επεμβαίνουν σε περιστατικά. Θα ιδρυθεί Εθνικό Κέντρο Ψηφιακών Επεμβάσεων (USOM) που θα εργάζεται 7 μέρες την εβδομάδα επί 24 ώρες, και οι ομάδες επέμβασης θα λειτουργούν σε συντονισμό με αυτό. Θα συσταθεί Κέντρο Επεμβάσεων Ψηφιακών Περιστατικών (SOME). Το SOME που θα ιδρυθεί υπό την προεδρία του υπουργείου Μεταφορών, θα περιλαμβάνει φορείς όπως το υπουργείο Εσωτερικών, την Αρχή Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, την Αστυνομία, την Στρατοχωροφυλακή και το TÜBİTAK. Τα στελέχη του SOME θα ασκούν επίσης καθήκοντα ενημέρωσης και συνειδητοποίησης.

Προβλέπεται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όλες οι υπηρεσίες να δημιουργήσουν υποδομές υποστήριξης της ψηφιακής τους ασφάλειας. Θα γίνουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εργασίες για την δημιουργία ατόμων ικανών και επαρκών σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

………..

Εφ. Ραντικάλ 20/6/2013