ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα κεντρικά του Συλλόγου Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης, έκαναν την διανομή καθηκόντων

 

 

Στις 22 Μαίου 2013 κατά την πρώτη συνοδο του Συλλόγου Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης, πραγματοποιήθηκε ως εξής η διαμονή καθηκόντων. Με σε βασμό στην κοινή γνώμη παρουσιάζουμε.

Κατανομή καθηκόντων Δ.Σ. της 53ης περιόδου

Τανέρ Μουσταφάογλου-πρόεδρος

Ρετζέπ Ουστούν- αναπληρωτής πρόεδρος

Νετσμετίν Χουσείν- Γενικός Γραμματέας

Μουσά Γιούρτ- πρόεδρος οργανωτικού

Αχμέτ Κοτς-ταμίας

Λεβέτ Γκιούρ- βοηθός Γενικός Γραμματέας

Οζγκιούρ Εγκελί-βοηθός πρόεδρος οργανωτικού

Γκιοκχάν Ερντίντσογλου-Αντιπρόεδρος-υπεύθυνος συλλόγων

Παθολόγος Δρ. Χιουσέμ Χατίπογλου- Αντιπρόεδρος-υπεύθυνη κοινωνικών δραστηριοτήτων

Εμπράρ Ακιντζί-Αντιπροεδρος υπεύθυνη τομέα γυναικών

Αντνάν Απτί- Αντιπρόεδρος υπεύθυνος του τομέα νεολαίας.

  Περιοδικό Ρόντοπ Ρουζγκαρί  30/5/2013