Ο ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΔΕΝ ¨ΑΓΑΠΑΕΙ¨ ΜΟΝΟ…

Μόλις κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Κοσμᾶ Καραΐσκου(τοῦ μεταξύ τῶν ἄλλων καί μεταφραστῆ μας καί ὑπευθύνου τοῦ tourkikanea.gr καί τῆς στήλης «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ» στήν τελευταία μας σελίδα) μέ τίτλο «Ὁ Σουλεϊμάν δέν ‘‘ἀγαπάει’’ μόνο…». Πρόκειται στήν πραγματικότητα γιά μία παρουσίασητῆς θέσης τῆς γυναίκας στήν γειτονική Τουρκία, ἔτσι ὅπως αὐτή ἀναδύεται ἀπό δεκάδες δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ Τύπου, ὅλα σχεδόν ἀνθολογημένα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα τῶν δύο τελευταίων χρόνων. Ἡ εἰκόνα πού σχηματίζεται εἶναι ἀποστομωτική γιά ὅσους προπαγανδίζουν τήν «ὁμοιότητα» Ἑλλήνωνκαί Τούρκων καί γιά ὅσους ἐσχάτως ἀνακάλυψαν τήν γοητεία τῆς (νεο)ὀθωμανίας, εἴτε μέσα ἀπό τά πρόστυχα τουρκοσήριαλ εἴτε ἀπό τουριστικές ἐντυπώσεις. Τά σχόλια τοῦ συγγραφέα εἶναι ἐλάχιστα, ἀφοῦ δέν χρειάζονται. Ὑπάρχει μιά εἰσαγωγή στό θέμα τῆς διαφυλικῆς βίας στήν τουρκική κοινωνία, μεταφέρεται καί ἡ γνώμη τῶν ὀργανώσεων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πού μαζί μέ τάσυντριπτικά στατιστικά στοιχεῖα διαγράφουν τό μεγάλο τοπίο. Ὅσο γιά τό μικρό, τά γεγονότα μιλοῦν μόνα τους, ἀκόμα καί οἱ φωτογραφίες θά ἐπαρκοῦσαν σέ κάποιεςπεριπτώσεις. Ἐπίσης ὑπάρχει καί περαιτέρω τεκμηρίωσησέ πολλά δημοσιεύματα, μέ τήν παραπομπή στά σχετικάβίντεο πού εἶναι ἀναρτημένα στό Διαδίκτυο. Τό βιβλίο εἶναι μία μοναδική συμβολή στή γνώσητοῦ γείτονα καί ἀντιπάλου: μέσα ἀπό ἀνθρώπινεςτραγωδίες – δέν λείπουν καί οἱ …κωμωδίες – προσφέρεται μιά ἀληθινή εἰκόνα τῆς τουρκικῆς κοινωνίας πού ὅλα τάἡμεδαπά κατεστημένα ΜΜΕ πασχίζουν νά ἀποκρύψουν. Βιβλίο εὐρείας κατανάλωσης, ἀπευθύνεται στόν καθένακαί θά κυκλοφορήσει στά βιβλιοπωλεῖα τῆς χώρας(λιανική τιμή 11 εὐρώ). Εἶναι ἔκδοση τοῦ ἀδελφοῦπεριοδικοῦ «Ἐνδοχώρα» καί οἱ συνδρομητές μαςμποροῦν νά τό λάβουν ἀντικαταβολή σέ προνομιακή τιμή (πληροφορίες στό τηλ. 6972 551680).

Εφ. Αντιφωνητής 15/4/2013