ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

Η RUMVADER άρχισε το σχέδιο ¨Ισότιμοι Πολίτες¨

 

Η Ένωση Ελληνικών Ιδρυμάτων άρχισε το σχέδιο ¨Μειονοτικοί Πολίτες=Ισότιμοι πολίτες¨, που στοχεύει να συμβάλει στην ακόμη καλύτερη γνωριμία των μειονοτήτων της Τουρκίας.

Η Ένωση Ελληνικών Ιδρυμάτων (RUMVADER), άρχισε το σχέδιο ¨Μειονοτικοί Πολίτες=Ισότιμοι πολίτες¨.

Με το σχέδιο που άρχισε η κοινότητα τον Ιανουάριο του 2013, στοχεύει στο να συμβάλει στην καλύτερη γνωριμία των μειονοτήτων της Τουρκίας. Για αυτό τον λόγο ο στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των ελληνικών φορέων και οργανώσεων στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Το πρόγραμμα που γίνεται με την οικονομική στήριξη της Ε.Ε. περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν 20 μήνες, και θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο, στην Τένεδο και στο Χατάι.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα της ελληνικής κοινότητας, ενώ θα γίνουν εκδηλώσεις κατά των διακρίσεων, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.

Το κοινό-στόχος του σχεδίου είναι τα μέλη των Δ.Σ. των φορέων της κοινότητας, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, Έλληνες πολίτες που ήρθαν τα τελευταία χρόνια και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όλοι οι επίσημοι φορείς και διοικητικές υπηρεσίες, και οι πολίτες της ελληνικής κοινότητας που ζούνε στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο, στην Τένεδο και στο Χατάι.

Εφ. Άγκος 10/4/2013