ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το υπουργείο ανακοίνωσε : Πλέον δεν υπάρχει T.C.

O υπουργός υγείας Μεχμέτ Μουεζίνογλου ανακοίνωσε πως ¨πλέον δεν υπάρχει ανάγκη για χρήση του ¨T.C.¨ για τους υπαγόμενους στο υπουργείο φορείς. Και έτσι θα συνεχιστεί από τώρα και πέρα¨

Έγινε ανακοίνωση από το υπουργείο υγείας σχετικά με την κατάργηση της χρήσης του T.C. ( Toυρκική Δημοκρατία) στους φορείς του υπουργείου.

O υπουργός υγείας Μεχμέτ Μουεζίνογλου δήλωσε πως δεν υπάρχει ανάγκη για την χρήση της φράσης ¨Τουρκική Δημοκρατία¨ στις μονάδες του υπουργείου, και ότι οι δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες υγείας όπως τα νοσοκομεία θα συνεχίσουν τις εργασίες τους χωρίς τη επιγραφή T.C.

O υπουργός Μεχμέτ Μουεζίνογλου δήλωσε πως ¨Με αυτό τον τρόπο θα συνεχιστεί η υπηρεσιακή μας δομή¨.

Ο Μουεζίνογλου τόνισε πως θα συνεχιστεί η φράση ¨Υπουργείο Υγείας Τουρκικής Δημοκρατίας¨, και ότι ¨Από εκεί και κάτω «Δημόσιο Νοσοκομείο Ουμρανίγιε-Κωνσταντινουπόλεως» .Εκεί δεν υπάρχει λογική αναγράφεται χώρια το T.C. ¨.

Εφ. Ραντικάλ 9/4/2013