ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Μετά από την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε, οι θερμές σχέσεις με την Ρωσία υπονομεύτηκαν. Και τώρα αισθάνονται την πίκρα από αυτό… Ο Μακάριος με την ισορροπημένη του πολιτική μεταξύ Δύσης και Ανατολής είχε ωφεληθεί ιδιαίτερα…

Τώρα όμως αυτό δεν είναι δυνατόν…Μετά από την είσοδο τους στην Ε.Ε. τελείωσε η δουλειά…Οι συμφωνίες που θα έκαμναν με την Ρωσία συνδέθηκαν με την έγκριση της Ε.Ε.

Αυτό είναι κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα σε αυτή την κρίση…

Η αίτηση τους για βοήθεια από την Μόσχα εκνεύρισε πολύ την Ε.Ε. Για αυτό άλλωστε και η Μόσχα όταν ζήτησαν την βοήθεια της, τους είπε ¨Πάνε πάρε πρώτα άδεια από την Ε.Ε. και μετά έλα¨…

T/K εφ.Αφρίκα  27/3/2013