ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Επιστροφή στην στολή στα σχολεία !

Παρά το μέτρο της ελεύθερης επιλογής ρούχων στα κρατικά σχολεία, οι στολές θα συνεχιστούνε.

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Ναμπί Αβτζί ανακοίνωσε πως το μέτρο της ελεύθερης επιλογής ρούχων δεν είναι υποχρεωτικό και ότι με απόφαση των κηδεμόνων, θα μπορεί να συνεχιστεί η στολή.

Ο υπουργός Εθνικής Παιδείας Ναμπί Αβτζί έφερε ως παράδειγμα κρατικό σχολείο στην Σεβάστεια όπου με απόφαση των κηδεμόνων συνεχίστηκε το μέτρο της στολής για τα παιδιά στο σχολείο : ¨Και άλλα σχολεία μπορούνε να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Στην παρούσα νομοθεσία δεν υπάρχει κάποια σχετική απαγόρευση¨.

Ο υπουργός Αβτζί απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το μέτρο της ελεύθερης επιλογής ρούχων που αναμένεται να εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά. Ο Αβτζί είπε πως όπως συμβαίνει στα ιδιωτικά σχολεία, έτσι και στα δημόσια σχολεία θα μπορούν οι γονείς να αποφασίζουν σχετικά με την επιλογή των ρούχων. Ο Ναβτζί είπε πως σχετικά με αυτό δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα στην παρούσα νομοθεσία.

………..

Τ24 27/3/2013