ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΤΙΓΙΑΡΜΠΑΚΙΡ

Το 55% των σπιτιών στο Ντιγιαρμπακίρ ζούνε με εισόδημα κάτω των 500 λιρών

Βουλευτής του CHP Τανρικουλού : Το 58% των γυναικών στο Ντιγιαρμπακίρ υπόκειται σε φυσική βία, το 63,5% σε ψυχολογική βία, το 13,5% σε σεξουαλική βία, και το 16,2% σε οικονομική βία.

Ο αντιπρόεδρος του CHP και βουλευτής Κωνσταντινούπολης Σεζγκίν Τανρικουλού, υπέβαλλε επερώτηση για τα θέματα του Ντιγιαρμπακίρ και την επίλυση τους.

Στην επερώτηση του χρησιμοποιεί αποτελέσματα από την έρευνα της EKOSEP, σύμφωνα με την οποία η ανεργία στην πόλη είναι 30,29%. 23,2% των νοικοκυριών δεν έχει καθόλου εισόδημα. Το 55,5 % των νοικοκυριών έχουν εισόδημα κάτω από 500 λίρες.

…………………

Το 58% των γυναικών στο Ντιγιαρμπακίρ υπόκειται σε φυσική βία, το 63,5% σε ψυχολογική βία, το 13,5% σε σεξουαλική βία, και το 16,2% σε οικονομική βία. Σχετικά με το ποιός ασκεί αυτή την βία, το 52,7% ασκείται από τον σύζυγο, το 14,9% από τους γονείς και το 5,4% από τον αδερφό.

Το 43,2% δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, το 37,8% έχουν πράσινη κάρτα, και το 12,2 είναι ασφαλισμένες κανονικά. Αναφέρεται πως οι ζωές του 27% των γυναικών βρίσκονται σε κίνδυνο.

………………….

T24 19/3/2013