Η ¨ΤΕΧΝΗ¨ ΚΑΙ Η ¨ΤΕΞ¨…

Ἡ Πρό(σ)κληση τῆς «ΤΕΞ»

Στίς 25 Ἰανουαρίου 2013, ἡμέρα Παρασκευή (ὅταν οἱ μουσουλμάνοι πηγαίνουν στό τζαμί γιά τήν προσευχή) στήν αἴθουσα τοῦ τζαμιοῦ τοῦ

Σέλερου προβλήθηκε ἀπό τό γυναικεῖο τμῆμα τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» ἡ πρόσφατη τούρκικη ταινία «ΑΛΩΣΗ 1453». Τήν ἴδια ταινία

πρόβαλαν τήν ἑπομένη στόν Πολιτιστικό – Ἀθλητικό Σύλλογο Κύρνου καί τήν μεθεπομένη στή Βιβλιοθήκη τοῦ Κενταύρου.

Προφανῶς τό ξανασκέφτηκαν οἱ ἄνθρωποι τῆς ΤΕΞ: «Γιατί νά βάζουμε λεωφορεῖα γιά Ἀδριανούπολη, προκειμένου νά πᾶμε τόν κόσμο νά τήν δεῖ; Θά τήν φέρουμε ἐδῶ καί θά τήν προβάλουμε μέσα στά μοῦτρα του, νά μάθει τί θά πεῖ τούρκικη 7η Τέχνη».

Δικαίωμά τους, ναί. Ἐπειδή ὅμως εἶναι ἐνδεικτικό τό συμβάν, ἄς τό ἔχουν ὑπ’ὄψιν τους ὅσοι θαρροῦν πώς ἡ ΤΕΞ εἶναι ἕνα ἀδικημένο (ἀπό τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη) πολιτιστικό σωματεῖο.

 Εφ. Αντιφωνητής 1/2/2013

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone