ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

Ὁ ΔΗΜΑΡατος ὑπουργός σκέπη τῶν τουρκοσυλλόγων

Μερικά πράγματα τῶν Ἀθηνῶν δέν μποροῦμε νά τά κατανοήσουμε ἐπαρκῶς ἐδῶ στη Θράκη, ἐνδεχομένως γιατί δέν εἴμαστε τόσο προοδευμένοι. Μέσα σ’ αὐτά θά τολμοῦσα νά συμπεριλάβω καί τήν πρόσφατη ρύθμιση τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη, πού προσπαθεῖ νά δώσει δικαίωμα παρέμβασης στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), σέ ἀστικές ὑποθέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης. Τί σημαίνει αὐτό ἁπλοελληνιστί;

Αὐτό πού ἔγραψε κι ὁ Μενέλαος Τασιόπουλος στή «Δημοκρατία »:«Ἡ ρύθμιση Ρουπακιώτη ἐπί τῆς οὐσίας ἀνοίγει τόν δρόμο στήν «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης», πού τελεῖ ὑπό ἀναστολή λειτουργίας (…) νά ἀσκήσει ἀναίρεση στό ΕΔΑΔ στό Στρασβοῦργο γιά νά δικαιωθεῖ. Ἤδη τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἔχει δείξει τίς προθέσεις του, χωρίς ὅμως νά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης στήν Ἑλλάδα».

Κι ὅταν λέμε ὅτι «τό ΕΔΑΔ ἔδειξε τίς προθέσεις του» ἐννοοῦμε πώς ἤδη ἀπό τό 2008 διαπίστωσε στό κλείσιμο τῆς ΤΕΞ παραβίαση κάποιων ἄρθρων τῆς Σύμβασης γιά τήν προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί τῶν Θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν. Καθώς ὅμως οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΑΔ δέν ἐπιβάλλονται σέ ἀστικές ὑποθέσεις, μένανε ὥς τώρα σέ ἕνα ἐπίπεδο διαπιστώσεων καί ἠθικῆς ἀνταμοιβῆς ἤ ἀπαξίωσης. Τώρα ὁ κ. Ρουπακιώτης ἔρχεται νά τούς προσδώσει καί πρακτική ἐφαρμογή, ὄχι γενικά κι ἀόριστα ἀλλά τήν πολύ συγκεκριμένη: νά ἀνοίξουν πάλι τά μισελληνικά σωματεῖα τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου! Τό θέμα ἀνέδειξε μέ δηλώσεις του ὁ Τέρενς Κουΐκ τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων, καλώντας τόν πρωθυπουργό καί τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά παρέμβουν πρίν ἀνοίξει ὁ δρόμος τῆς ἔξωθεν νομιμοποίησης γιά τούς συλλόγους τῶν τουρκοφρόνων τῆς Θράκης (καί ὄχι μόνο). Ἄς εἶναι καλά ὁ ἄνθρωπος, ἔχει υἱοθετήσει τή Θράκη κανονικά!

Δυστυχῶς ὅμως δέν ἔχουν ὅλοι τά ἴδια μυαλά καί τίς ἑπόμενες μέρες θά δοῦμε ἄν ἡ ἑλληνοφοβία τῆς ψευτοαριστερᾶς θά θάψει τή χώρα.

Εφ. Αντιφωνητής 16/2/2013

Μοιραστείτε
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone